MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-08-31 15:55:01

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2015 r.


Sprawozdanie z wykonania budżetu w I połowie 2015 r.

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 31.08.2015 15:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 283

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-08-31 10:08:15

Innowator Mazowsza - konkurs


Konkurs Innowator Mazowsza edycja VII

Więcej informacji

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 31.08.2015 10:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 389

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-08-31 09:56:36

Asystent podatnika


Ogłoszenie Urzędu Skarbowego w Mińsku Maz.

Informacje o artykule

Autor: Urząd Skarbowy w Mińsku Maz.
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 31.08.2015 09:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 390

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-08-28 15:18:30

Azbest 2015


Azbest

Informacje o artykule

Autor: Magdalena Szczęsna
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 28.08.2015 15:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1038

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-08-25 13:39:14

Narodowe Czytanie


Narodowe Czytanie

Informacje o artykule

Autor: Wiesława Czapska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 25.08.2015 13:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1974

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-08-25 09:41:31

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę


Stanisławów, 25 sierpnia 2015 r.

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę

 

W związku ze zjawiskiem suszy potwierdzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Wójt Gminy Stanisławów wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o powołanie komisji do spraw szacowania szkód.

Rolnicy zainteresowani oszacowaniem szkód spowodowanych tym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym mogą składać wnioski o oszacowanie. Termin składania wniosków – do dnia 7 września 2015 r., w Urzędzie Gminy Stanisławów w pokoju nr 10. Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku złożonego o przyznanie płatności bezpośrednich składanego do ARiMR. Zgodnie z Regulaminem Wojewody Mazowieckiego w sprawie działania terenowych komisji w sprawie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, przekazywane do wojewody są wyłącznie protokoły z gospodarstw, w których poziom szkód był wyższy niż 30℅ średniej rocznej produkcji rolnej. Ponadto przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Link do strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 25.08.2015 09:41
Data ostatniej modyfikacji: 25.08.2015 14:36
Liczba wyświetleń: 2062

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zalacznik_nr_2_do_Regulaminu_z_dnia_19_lutego_-_wniosek_o_oszacowanie_szkod_-_wniosek_dla_rolnika.doc Wniosek o oszacowanie szkód 2015-08-25 10:15:12 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę 25.08.2015 09:41 Tomasz Zdanowicz
print

2015-07-28 12:17:27

Fundusz sołecki na rok 2016


Informacja dotycząca wysokości funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw oraz wzory: wniosku, uchwały i protokołu zebrania wiejskiego.

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 28.07.2015 12:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 9768

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Fundusz Sołecki na 2016.pdf Wysokość funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa 2015-07-28 12:19:39 Zdanowicz Tomasz
załącznik wnioski fundusz sołecki.odt Wzory pism w formacie libre office 2015-07-28 12:20:08 Zdanowicz Tomasz
załącznik wnioski fundusz sołecki.doc Wnioski w formacie word 2015-07-28 12:21:45 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-07-14 14:51:56

Zwrot podatku akcyzowego


Informacja o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 WNIOSEK

 Zestawienie faktur

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 14.07.2015 14:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 13454

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-07-14 14:12:59

Ogłoszenie


Ograniczenie ciśnienia wody w wodociągu publicznym

Informacje o artykule

Autor: Pyrzanowski Tadeusz
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 14.07.2015 14:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 13471

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-07-09 15:44:48

Informacja PSG, Zakład w Mińsku Maz.


o zasadach i procedurze budowy sieci gazowej w miejscowości Ładzyń.

Informacje o artykule

Autor: Monika Krupa
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 09.07.2015 15:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 14809

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-07-07 08:56:05

Warunki podłączenia gazu


Szanowni Mieszkańcy !

W związku z zainteresowaniem przez Państwa budową sieci gazowej i informacją otrzymaną od Polskiej Spółki Gazownictwa, oddział w Warszawie, Zakład w Mińsku Mazowieckim, proszę o indywidualne wypełnienie wniosków o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej, który jest dostępny na stronie internetowej: http://www.psgaz.pl/dlaklienta/19732/19733 i następnie złożenie ich w zakładzie w Mińsku Mazowieckim mieszczącym się przy ulicy Szczecińskiej 4. Zakład na podstawie wniosków dokona analizy inwestycji oraz podejmie decyzje o jej celowości.

 

Wójt

/ - /Adam Sulewski

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 07.07.2015 08:56
Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2015 08:56
Liczba wyświetleń: 15595

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Warunki podłączenia gazu 07.07.2015 08:56 Robert Wiącek
print

2015-06-26 16:17:49

Postanowienie 12/15 Komisarz Wyborczego w Siedlcach


z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 26.06.2015 16:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 18625

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Postanowienie Komisarza Wyborczego.pdf Postanowienie 2015-06-26 16:18:06 Wiącek Robert

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-06-18 11:25:32

Konkurs fotograficzny powiatu mińskiego


Konkurs fotograficzny

Informacje o artykule

Autor: Starosta Miński
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 18.06.2015 11:25
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 21408

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik REGULAMIN - WIELKI KONKURS FOTOGRAFICZNY.docx Regulamin konkursu 2015-06-18 11:26:37 Zdanowicz Tomasz
załącznik OSWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU.docx Oświadczenie uczestnika konkursu 2015-06-18 11:27:10 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-06-12 15:48:10

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12.06.2015 r. w sprawie ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego


Zarządzenie

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 12.06.2015 15:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 23275

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-06-08 10:35:46

Ogólnopowiatowa strona zwierząt bezdomnych


Informacja

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 08.06.2015 10:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 24974

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-05-21 08:31:32

Wydobywanie piasku i żwiru na własne potrzeby


Ogłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Piotr Bukalski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 21.05.2015 08:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 31414

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-05-13 08:47:16

Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę stacji elektroenergetycznej


Obwieszczenie

Informacje o artykule

Autor: Starosta Miński
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 13.05.2015 08:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 30905

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-05-11 09:27:18

Taryfy na wodę i ścieki


Woda i ściekiWoda i ścieki

Informacje o artykule

Autor: Magdalena Kubuj
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 11.05.2015 09:27
Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2015 09:27
Liczba wyświetleń: 31455

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Taryfy na wodę i ścieki 11.05.2015 09:27 Tomasz Zdanowicz
print

2015-04-28 14:26:35

Pomoc psychologiczna


Dyżury psychologa

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 28.04.2015 14:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 36942

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-04-14 15:55:34

Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 maja 2014 r.


ObwieszczenieObwieszczenie

Obwieszczenie

Informacje o artykule

Autor: Magdalena Szczęsna
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 14.04.2015 15:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 36820

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował