MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-11-20 13:03:57

XII sesja Rady Gminy Stanisławów


Szanowni Mieszkańcy Gminy

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcie udziału w XII sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2015r. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z prac Komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków Komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 i zwolnień w tym podatku (druk nr 58).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2016 i zwolnień z tego podatku (druk nr 59).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2016 (druk nr 60).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stanisławów (druk nr 61).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 62).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia (druk nr 63).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Stanisławów i wyboru ich Przewodniczących (druk nr 64).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Stanisławów na obszarze kraju lub podróży zagranicznej (druk nr 65).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 (druk nr 66).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stanisławów (druk nr 67).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 (druk nr 68).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2024 (druk nr 69).
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                 

               /-/ Elżbieta Król

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.11.2015 13:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2083

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-11-20 08:52:30

Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 25.11.2015r. o godz. 8.30.


Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 25.11.2015r.

o godz. 8.30.

Porządek posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał i spraw na sesję.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.11.2015 08:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2157

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-11-19 08:16:21

Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Finansów odbędzie się w dniu 23 listopada o godz. 16.00


Posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Finansów odbędzie się w dniu 23 listopada o godz. 16.00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Budżet 2016 r. - przegląd wniosków do budżetu.
 5. Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024. 
 6. Procedura budżetowa - propozycje zmian.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał i spraw na sesję.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 19.11.2015 08:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2590

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-11-16 12:30:03

Projekt budżetu na rok 2016


Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.11.2015 12:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3544

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-11-13 14:39:24

Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 17.11.2015r. o godz. 9.00


Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 17.11.2015r. o godz. 9.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II posiedzenia komisji
 4. Budżet 2016r. – informacja o planowanych dochodach i wydatkach na 2016r., analiza planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na lata 2015-2018 oraz 2019-2025, przegląd wniosków do budżetu gminy.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.    

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 13.11.2015 14:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4781

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-11-04 09:08:31

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadomienie

Informacje o artykule

Autor: Staeosta Miński
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.11.2015 09:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 9080

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-11-02 12:00:18

Dofinansowanie z WFOŚiGW do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stanisławów


Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW

Informacje o artykule

Autor: Magdalena Szczęsna
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 02.11.2015 12:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 10037

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-10-29 14:31:16

OGŁOSZENIE - INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT


OGŁOSZENIE - INFORMACJA

O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Stanisławów ogłasza, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja zawodów sportowych, zakup strojów i sprzętu sportowego w dniu 27 października 2015 r. wybrano ofertę:

Uczniowskiego - Parafialno - Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza” z siedzibą w Stanisławowie, ul. Szkolna 4, - kwota przyznanej dotacji 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych).

Innych ofert nie złożono.

Stanisławów, 29 października 2015 r.

 

Wójt Gminy

Adam Sulewski

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 29.10.2015 14:31
Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2015 14:33
Liczba wyświetleń: 11235

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE - INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT 29.10.2015 14:31 Tomasz Zdanowicz
print

2015-10-27 12:08:09

KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie


Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 27.10.2015 12:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 12524

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Kierownik.pdf Ogłoszenie i regulamin konkursu 2015-10-27 12:09:21 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-10-27 10:53:50

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie odwołania ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego


Zarządzenie

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 27.10.2015 10:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 12560

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-10-20 09:13:33

Strategia rozwoju gminy Stanisławów na lata 2015-2025


Strategia rozwoju gminy Stanisławów na lata 2015-2025

Informacje o artykule

Autor: Grzegorz Dziarski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.10.2015 09:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 15715

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-10-14 15:41:35

UWAGA! Organizacje pozarządowe!


Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi oraz nabór na członków komisji opiniującej oferty konkursowe

Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi

Nabór na członków komisji oceniającej oferty konkursowe

Informacje o artykule

Autor: Tomasz Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 14.10.2015 15:41
Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2015 14:57
Liczba wyświetleń: 17316

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 UWAGA! Organizacje pozarządoweI 14.10.2015 15:41 Tomasz Zdanowicz
print

2015-10-07 11:28:43

Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego


Ogłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Jan Świętochowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 07.10.2015 11:28
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 19852

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-10-05 10:04:37

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów


W DNIU 05.10.2015r.

PAN DARIUSZ KRASZEWSKI PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

NIE BĘDZIE PEŁNIŁ DYŻURU

 

W PILNYCH SPRAWACH MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRZEWODNICZĄCYM TELEFONICZNIE: 792900144.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 05.10.2015 10:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 20484

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-30 11:27:59

Asystent podatnika


Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim uruchomił usługę asystenta podatnika. Szczegóły w załączonych plikach.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 30.09.2015 11:27
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 21835

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik asystent podatnika.pdf Informacja 2015-09-30 11:29:47 Zdanowicz Tomasz
załącznik asystent podatnika wniosek.pdf Wniosek o wyznaczenie asystenta podatnika 2015-09-30 11:30:16 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-30 08:42:49

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo- Kopaczewo i Retków


O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stanisławów zaprasza Mieszkańców wsi Prądzewo–Kopaczewo  na spotkanie w dn. 06.10.2015r. (wtorek), o godz.16.00.

 

Spotkanie odbędzie się u Pani Sołtys Wiesławy Berchman, Prądzewo-Kopaczewo 8.

       Na zebraniu podane zostaną informacje dotyczące planowanej w latach 2015-2016 budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Retków i Prądzewo – Kopaczewo, oraz określone zostaną zasady finansowania przez każdego z Mieszkańców odcinków przyłącza od granicy swojej nieruchomości do ostatniej zaprojektowanej studni na tej nieruchomości.

Prosimy o liczne przybycie na spotkanie.

                                                                                                                 Wójt

                                                                                                      /-/ Adam Sulewski

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Sędek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 30.09.2015 08:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 21857

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-29 15:32:12

INFORMACJA PODATKOWA


DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 

Wójt Gminy Stanisławów informuje ponownie, iż w związku ze zmianami w operacie ewidencyjnym klasyfikacji działek oraz założeniem ewidencji budynków,

BĘDĄ DOKONYWANE ZMIANY W NALICZENIU PODATKÓW

NA ROK 2016 I LATA 2013-2015

 

Według obowiązujących przepisów prawa podatkowego, na podatnikach ciąży obowiązek ustawowy złożenia, bez wezwania organu podatkowego, informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, na formularzach, dostępnych na stonie BIP i w siedzibie urzędu (pokój nr 17).

Organ podatkowy ma obowiązek dokonać zmian w wymiarze podatków, zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków od dnia 1 STYCZNIA 2013r.

 

W związku z powyższym wzywa się właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Stanisławów do zgłaszania się do Urzędu Gminy, pokój nr 17 – celem złożenia informacji podatkowych zgodnych z danymi, zawartymi w ewidencji gruntów i budynków od dnia 1 stycznia 2013r.

Jeżeli na terenie nieruchomości znajdują się budynki, należy dokonać pomiarów ich powierzchni użytkowej stanowiącej podstawę opodatkowania, ponieważ ewidencja zawiera jedynie powierzchnię zabudowy ze wskazaniem ilości kondygnacji budynku i jego funkcji.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – powierzchnia użytkowa budynku, to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych (za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasze użytkowe).

W przypadku podatników, którzy nie dopełnią tego obowiązku będą wszczynane postępowania podatkowe, mające na celu ustalenie zobowiązania podatkowego, zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków.

 

Szczegółowych informacji oraz pomoc w wypełnianiu informacji podatkowych można uzyskać w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonu (25) 757 58 45 – osoba do kontaktu Agnieszka Wieczorek.

 

 

Wójt Gminy Stanisławów

/-/ Adam Sulewski

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Wieczorek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 29.09.2015 15:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 20793

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik informacja w spr. pod.leśnego.pdf INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 2015-09-29 15:38:05 Zdanowicz Tomasz
załącznik informacja w spr.pod.od nieruch..pdf INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2015-09-29 15:38:51 Zdanowicz Tomasz
załącznik informacja w sprawie podatku rolnego.pdf INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 2015-09-29 15:39:17 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-29 09:31:18

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo- Kopaczewo i Retków


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stanisławów zaprasza Mieszkańców wsi Prądzewo–Kopaczewo
na spotkanie w dn. 06.10.2015r. (wtorek), o godz.16.00.

Spotkanie odbędzie się u Pani Sołtys Wiesławy Berchman, Prądzewo-Kopaczewo 8.

       Na zebraniu podane zostaną informacje dotyczące planowanej w latach 2015-2016 budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Retków i Prądzewo – Kopaczewo, oraz określone zostaną zasady finansowania przez każdego z Mieszkańców odcinków przyłącza od granicy swojej nieruchomości do ostatniej zaprojektowanej studni na tej nieruchomości.

Prosimy o liczne przybycie na spotkanie.

                                                                                                                 Wójt

                                                                                                      /-/ Adam Sulewski

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 29.09.2015 09:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 16241

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-29 09:30:30

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo- Kopaczewo i Retków


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stanisławów zaprasza Mieszkańców wsi Prądzewo–Kopaczewo
na spotkanie w dn. 06.10.2015r. (wtorek), o godz.16.00.

Spotkanie odbędzie się u Pani Sołtys Wiesławy Berchman, Prądzewo-Kopaczewo 8.

       Na zebraniu podane zostaną informacje dotyczące planowanej w latach 2015-2016 budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Retków i Prądzewo – Kopaczewo, oraz określone zostaną zasady finansowania przez każdego z Mieszkańców odcinków przyłącza od granicy swojej nieruchomości do ostatniej zaprojektowanej studni na tej nieruchomości.

Prosimy o liczne przybycie na spotkanie.

                                                                                                                 Wójt

                                                                                                      /-/ Adam Sulewski

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 29.09.2015 09:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 15645

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-28 11:49:16

INFORMACJA


W dniu 28.09.2015r. Pan Dariusz Kraszewski Przewodniczący Rady Gminy nie będzie pełnił dyżuru.

W pilnych sprawach można kontaktować się z Przewodniczącym telefonicznie 792900144.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 28.09.2015 11:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 14739

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował