MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-07-31 13:46:56

Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy


Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy:

  

- Komisja Gospodarcza i Komisja Społeczna i Rodziny - 03.08.2015 godz. 16.00

Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał i spraw na sesję.

  1. Sprawy różne.

    

- Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Przeciwpożarowa i Ekologii - 04.08.2015 godz. 12.00

Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy w sprawie organizacji pracy w roku szkolnym 2015/2016 szkół i przedszkoli.
2. Rozpatrzenie informacji o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2015/2016.
3. Zapoznanie Komisji z wynikami sprawdzianów absolwentów SP i Gimnazjum.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu i innych zadań inwestycyjnych Gminy.
5. Podjęcie wniosków do budżetu Gminy na II półrocze w zakresie realizacji budżetu.
6. Wyjaśnienie kluczowych kwestii dot. podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna.
7. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Dobrem              w roku 2014.
8. Sprawy różne.  

 

- Rewizyjna - 05.08.2015 godz. 16.00  

Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał i spraw na sesję.

  1. Sprawy różne.

    

- Budżetowa - 06.08.2015 godz. 16.00                                                                           Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał i spraw na sesję.

  1. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 31.07.2015 13:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 834

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-07-29 12:30:52

Zapytanie cenowe


Stanisławów, 29.07.2015 r.

RIiOŚ.6331.3.2015

Zapytanie cenowe

Urząd Gminy Stanisławów zwraca się o zapytanie cenowe dotyczące wykonania odbudowy urządzenia wodnego rowu na długości 56 mb szerokość w koronie od 2 do 3 m, oznaczonej numerem ewidencyjnym 300/2 w miejscowości Stanisławów, i przywrócenie jego naturalnych i pierwotnych funkcji polegających na odprowadzaniu wód i połączenie go z istniejącym przepustem na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2/5 w miejscowości Kolonie Stanisławów. Wykopaną ziemię z rowu należy zagospodarować we własnym zakresie. Cenę brutto należy przyjąć za 1 mb rowu. ww. prace mają na celu przywrócenie naruszonych stosunków wodnych. Oferty należy złożyć do tutejszego urzędu, pokój nr 19 najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2015 r. Termin wykonania robót przewiduje się do dnia 31 sierpnia br.

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 29.07.2015 12:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1507

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-07-28 12:17:27

Fundusz sołecki na rok 2016


Informacja dotycząca wysokości funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw oraz wzory: wniosku, uchwały i protokołu zebrania wiejskiego.

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 28.07.2015 12:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1848

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Fundusz Sołecki na 2016.pdf Wysokość funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa 2015-07-28 12:19:39 Zdanowicz Tomasz
załącznik wnioski fundusz sołecki.odt Wzory pism w formacie libre office 2015-07-28 12:20:08 Zdanowicz Tomasz
załącznik wnioski fundusz sołecki.doc Wnioski w formacie word 2015-07-28 12:21:45 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-07-27 13:42:20

Dożynki 2015


Plakat dożynkowy

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 27.07.2015 13:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2153

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-07-14 14:51:56

Zwrot podatku akcyzowego


Informacja o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 WNIOSEK

 Zestawienie faktur

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 14.07.2015 14:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5535

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-07-14 14:12:59

Ogłoszenie


Ograniczenie ciśnienia wody w wodociągu publicznym

Informacje o artykule

Autor: Pyrzanowski Tadeusz
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 14.07.2015 14:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5555

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-07-09 15:44:48

Informacja PSG, Zakład w Mińsku Maz.


o zasadach i procedurze budowy sieci gazowej w miejscowości Ładzyń.

Informacje o artykule

Autor: Monika Krupa
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 09.07.2015 15:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 6892

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-07-07 08:56:05

Warunki podłączenia gazu


Szanowni Mieszkańcy !

W związku z zainteresowaniem przez Państwa budową sieci gazowej i informacją otrzymaną od Polskiej Spółki Gazownictwa, oddział w Warszawie, Zakład w Mińsku Mazowieckim, proszę o indywidualne wypełnienie wniosków o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej, który jest dostępny na stronie internetowej: http://www.psgaz.pl/dlaklienta/19732/19733 i następnie złożenie ich w zakładzie w Mińsku Mazowieckim mieszczącym się przy ulicy Szczecińskiej 4. Zakład na podstawie wniosków dokona analizy inwestycji oraz podejmie decyzje o jej celowości.

 

Wójt

/ - /Adam Sulewski

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 07.07.2015 08:56
Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2015 08:56
Liczba wyświetleń: 7678

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Warunki podłączenia gazu 07.07.2015 08:56 Robert Wiącek
print

2015-06-26 16:17:49

Postanowienie 12/15 Komisarz Wyborczego w Siedlcach


z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 26.06.2015 16:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 10702

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Postanowienie Komisarza Wyborczego.pdf Postanowienie 2015-06-26 16:18:06 Wiącek Robert

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-06-26 14:29:37

Posiedzenie Komisji Statutowej


Posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej odbędzie się dnia 6 lipca 2015r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 26.06.2015 14:29
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 10717

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-06-23 09:17:26

"Najpiękniejszy ogród 2015 roku w Gminie Stanisławów"


Konkurs

Regulamin i karta zgłoszenia - strona BIP -http://stanislawow.samorzady.pl/art/id/4543

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 23.06.2015 09:17
Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2015 09:35
Liczba wyświetleń: 11828

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 "Najpiękniejszy ogród 2015 roku w Gminie Stanisławów" 23.06.2015 09:34 Tomasz Zdanowicz
2 "Najpiękniejszy ogród 2015 roku w Gminie Stanisławów" 23.06.2015 09:17 Tomasz Zdanowicz
print

2015-06-18 11:25:32

Konkurs fotograficzny powiatu mińskiego


Konkurs fotograficzny

Informacje o artykule

Autor: Starosta Miński
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 18.06.2015 11:25
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 13491

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik REGULAMIN - WIELKI KONKURS FOTOGRAFICZNY.docx Regulamin konkursu 2015-06-18 11:26:37 Zdanowicz Tomasz
załącznik OSWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU.docx Oświadczenie uczestnika konkursu 2015-06-18 11:27:10 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-06-12 15:48:10

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12.06.2015 r. w sprawie ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego


Zarządzenie

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 12.06.2015 15:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 15355

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-06-09 12:25:55

"Najpiękniejszy ogród 2015 roku w Gminie Stanisławów"


Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Stanisławów konkursu pt. "Najpiękniejszy ogród 2015 roku w Gminie Stanisławów"

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 09.06.2015 12:25
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 16486

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-06-08 10:35:46

Ogólnopowiatowa strona zwierząt bezdomnych


Informacja

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 08.06.2015 10:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 17056

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-06-08 09:15:08

Posiedzenia komisji Rady Gminy Stanisławów przed VI sesją Rady Gminy Stanisławów w dniu 8 czerwca 2015 r.


Wspólne posiedzenie Komisji:

- Rewizyjnej,

- Bezpieczeństwa Publicznego Przeciwpożarowej i Ekologii,

- Gospodarczej

odbędzie się w dniu 8 czerwca (poniedziałek) o godz. 16.00.

 

Wspólne posiedzenie Komisji:

- Budżetu, Planowania i Finansów,

- Społecznej i Rodziny

Odbędzie się w dniu 12 czerwca (piątek) o godz. 16.00.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 08.06.2015 09:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 17118

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-06-02 10:40:10

Nabór kandydatów na ławników sądowych


Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 02.06.2015 10:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 18931

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ławnicy.pdf Informacja z załącznikami 2015-06-02 10:44:32 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-05-21 08:31:32

Wydobywanie piasku i żwiru na własne potrzeby


Ogłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Piotr Bukalski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 21.05.2015 08:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 23491

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował