MENU
 
LINKI
 
 
 

2014-10-22 08:41:55

Wyjazd do Teatru Roma w Warszawie


KOŁO EMERYTÓW
w STANISŁAWOWIE

informuje, że w dniu  

 8 marca 2015 r. (niedziela)

 

organizuje wyjazd do Teatru Roma w Warszawie

na „najlepszą historię romantyczną ostatnich lat”

Musical MAMMA MIA!

 

 

 

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ofertą, prosimy o szybkie decyzje o udziale
w wyjeździe.

 

 

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo kontaktując się z:

 

Panią Elżbietą Król         nr tel.  606 679 970

Panią Haliną Czapską     nr tel.  505 221 747

Informacje o artykule

Autor: Elżbieta Król
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 22.10.2014 08:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 375

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-10-21 15:04:29

Pismo GDDKiA w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK 50 w m. Stanisławów


Pismo dyrektora GDRKiA

Informacje o artykule

Autor: Leszek Sękalski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 21.10.2014 15:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 555

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-10-10 13:05:47

XV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wzorem lat ubiegłych, uprzejmie informuje o uruchomieniu XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Konkurs skierowany jest dla osób prowadzących małą lub średnią firmę, tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizujących ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym także w ramach Lokalnej Grupy Działania lub wykorzystujących w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe - wyłącznie w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości; organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników i organizacje pozarządowe.

Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i w kategorii przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety.

Warunkiem udziału w konkursie jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Udział w konkursie jest bezpłatny.

W XV edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2013 r. i pierwszej połowie 2014 r.

Konkurs powstał z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w 2000 roku. Jego ideą jest promowanie różnorodnych form przedsiębiorczości przyczyniających się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich realizowanych przez przedsiębiorców indywidualnych, samorządy jak i organizacje pozarządowe.

Patronat nad konkursem od początku jego uruchomienia, tj. od 2000 roku sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi a od XII edycji honorowy patronat nad konkursem objął Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat medialny nad konkursem sprawują m.in.: Telewizja Polska S.A. oraz redakcje: „Agro Serwis”, Gospodarz.pl - Twój portal rolniczy, „Bank i Rolnictwo”, magazyn „Farmer” i „Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika”, „Nowe Życie Gospodarcze”. Tradycyjnie współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Stowarzyszenie „AgroBiznesKlub”, Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”, „Agrobroker” – Ubezpieczenia, Doradztwo i Szkolenia, Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”.

Inicjatywy nagradzane w konkursie przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy na wsi poza rolnictwem, co skutkuje ograniczeniem bezrobocia oraz aktywizacją lokalnych społeczności. Konkurs promuje również małe firmy rodzinne, których celem jest nie tylko zysk ale harmonia celów biznesowych i życiowych.

Przedsięwzięcia te odgrywają ważną rolę w stabilnym rozwoju gospodarki i mogą stać się inspiracją dla mieszkańców obszarów wiejskich, którzy planują podjąć własną działalność gospodarczą, wykorzystując środki zewnętrzne, w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz w ramach inicjatywy Leader, czy też środki na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii.

W załączeniu przesyłamy Regulamin XV edycji konkursu oraz Kartę Zgłoszenia z uprzejmą prośbą o ich upowszechnienie oraz przekazanie informacji o konkursie osobom zainteresowanym – które mogą w Państwa odczuciu stać się potencjalnymi laureatami XV edycji konkursu „Sposób na Sukces”

 

Pozdrawiam

Justyna Piluch (Rosłaniec)
Zespoł Rozwoju Obszarów Wiejskich
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
tel. 22 729 66 34 do 38 wew. 140

Więcej

Informacje o artykule

Autor: Justyna Piluch (Rosłaniec)
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 10.10.2014 13:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2943

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik plakat.pdf Plakat 2014-10-10 13:15:48 Zdanowicz Tomasz
załącznik karta zgłoszenia_XV.doc Karta zgłoszenia 2014-10-10 13:16:07 Zdanowicz Tomasz
załącznik regulamin_SnaS_XV.doc Regulamin konkursu 2014-10-10 13:16:30 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-10-06 09:56:27

Sprawy dotyczące zwierząt – m.in. bezdomnych oraz poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych


Wójt Gminy Stanisławów przypomina, że za sprawy dotyczące zwierząt – m.in. bezdomnych oraz poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych odpowiedzialna jest pani Grażyna Zagórska pracująca w Urzędzie Gminy Stanisławów w pokoju nr 10, tel. 257 575 853

Gmina ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem wielobranżowym Perro z Zamienia (ul. Leśna 23, tel. 504 272 700), która to firma zobowiązała się w umowie do pomocy bezdomnym, cierpiącym, i zagubionym zwierzętom.

Padłe zwierzęta odbiera Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe „Hetman” Florianów 24, 99-311 Bedlno, tel. 242 821 653, 662 041 241, 566 832 562.

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 06.10.2014 09:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4042

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-10-03 09:19:12

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży


Działka z budynkiem byłej szkoły

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 03.10.2014 09:19
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4599

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wykaz nieruchomości2.pdf Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży w m. Rządza 2014-10-03 09:20:10 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-09-29 16:34:37

Wykaz nieruchomości w gminie Stanisławów przeznaczonych do oddania w najem


Wykaz

Informacje o artykule

Autor: Jan Świętochowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 29.09.2014 16:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5489

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-09-24 08:32:14

Oszuści wprowadzili metodę „na policjanta”


Oszuści wprowadzili metodę „na policjanta”

                W ostatnim okresie na terenie Garnizonu Stołecznego, w tym miasta Stołecznego Warszawy i przyległych powiatów, zaobserwowano wzrost aktywności przestępców – oszustów, działających metoda na „wnuczka” lub na „krewniaka”, próbujących wprowadzić w błąd szczególnie ludzi starszych, w trakcie telefonicznej rozmowy – podając się za policjanta Policji bądź też funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego (CBŚ).  Policjanci chcieliby przekazać wszystkim mieszkańcom podstawowe rady i wskazówki, jak rozpoznać oszustwa i nie narazić się na finansową stratę:

            Grupą osób szczególnie narażonych na kontakt ze strony przestępców, to osoby starsze. Sprawcy chcąc wprowadzić w błąd swoje ofiary, a przy tym działając z zamiarem zdobycia pieniędzy, prowadzą swoją przestępczą „grę” w sposób następujący:

            Oszuści podający się za wnuczka bądź innego krewnego nawiązują zwykle jako pierwsi kontakt telefoniczny, prosząc o finansowe wsparcie i wyjaśniają, że znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, uczestniczyli w zdarzeniu drogowym, zostali zatrzymani przez Policji czy też nagle zachorowali. Ci którzy ulegli złudzeniu i swoistej sugestii, że są jedynymi osobami, które mogą pomóc, przekazują pieniądze pośrednikowi wysłanemu przez fałszywego krewnego. Zwykle dopiero po jakimś czasie, kiedy spotykają się z rodziną bądź krewnym, dowiadują się, że sytuacja opowiedziana przez telefon, nigdy nie miała miejsca, a przekazane pieniądze trafiły do kieszeni oszusta.

            W ostatnich miesiącach sprawcy działający w ten sposób zmienili taktykę, aby jeszcze bardziej zmylić swoje ofiary. Zwykle tego samego dnia, po telefonie od fałszywego krewnego, dzwoni drugi oszust, podający się za policjanta lub funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego, który informuje, że rozpracowuje grupę oszustów działających metodą „na wnuczka” lub „na krewnego”. Prosi o pomoc i udział w policyjnej operacji oraz przygotowanie pieniędzy, po które zgłosi się ktoś wysłany przez niego, a nawet on sam. Często osoba podająca się za funkcjonariusza, prosi o przekazanie pieniędzy na wskazane konto bankowe.

            Policjanci apelują i proszą, aby w przypadku zetknięcie się tego typu telefonicznymi prośbami, jeżeli zachodzi chociaż cień podejrzenia, że mamy do czynienia z oszustem działającym w opisywany sposób, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji.

            Policjanci radzą też, aby nie przekazywać żadnym obcym osobom pieniędzy, ani nie dokonywać przelewów na konta.

            Z każdą sugestią oraz informacją na temat  prób podejmowanych przez oszustów można dzwonić do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na numer 25 759 72 00 oraz na numery alarmowe 997 oraz 112. Można również telefonować do wydziału kryminalnego pod numer 25 759 72 64 lub 215 759 72 34.

 

Opracowano w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim

na podstawie informacji Komendy Stołecznej Policji

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Niezdropa
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 24.09.2014 08:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 8087

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-09-23 10:58:12

Oświata dla dorosłych


Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym tel. 257579870, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Siedlcach, ul. Sokołowska 37, tel. 256447690, www.twp.siedlce.net, twp@siedlce.net

Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie Nowym i Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Siedlcach ogłaszają, że są jeszcze wolne miejsca w

Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Policealnej dla Dorosłych.

Nauka w Liceum trwa:

 • 2 lata dla absolwentów szkoły zawodowej
 • 3 lata dla absolwentów gimnazjum, szkół podstawowych.

 Szkoła Policealna:

 • opiekun medyczny
 • technik administracji
Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym tel. 257579870,
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Siedlcach, ul. Sokołowska 37, tel. 256447690, www.twp.siedlce.net, twp@siedlce.net
Ogłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 23.09.2014 10:58
Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2014 11:13
Liczba wyświetleń: 8423

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Oświata dla dorosłych 23.09.2014 11:08 Tomasz Zdanowicz
2 Oświata dla dorosłych 23.09.2014 10:58 Tomasz Zdanowicz

2014-09-16 08:28:53

Uwaga na alkohol nieznanego pochodzenia!


Ogłoszenie publiczne

Informacje o artykule

Autor: Jan Świętochowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.09.2014 08:28
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 10470

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-08-19 08:47:00

"Mazowiecki zawodowiec" program dla młodych bezrobotnych


Szkolenie dla osób w wieku 18-25 lat bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, mieszkających w woj. mazowieckim

Informacje o artykule

Autor: Wojciech Witczak
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 19.08.2014 08:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 17840

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik MAZOWIECKI ZAWODOWIEC popr(1).pdf Ogłoszenie 2014-08-19 08:48:50 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-07-31 15:06:19

Tablica informacyjna


o dofinansowaniu do demontażu wyrobów zawierających azbest.

Informacje o artykule

Autor: Karolina Hendzel
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 31.07.2014 15:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 22783

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-07-22 10:00:05

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

to system zniżek dla rodzin wielodzietnych

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która ma na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci, niezależnie od dochodu. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona wydawany jest duplikat Karty Dużej Rodziny za opłatą 8,76 zł.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat (karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej). Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Aby otrzymać Kartę należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie pok. nr 3. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz.755), składając wniosek o wydanie Karty należy okazać:

- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku dzieci, do ukończenia 18 roku życia- akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki,

- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- w przypadku dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej bądź rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Krysik
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 22.07.2014 10:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 25549

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek o wydanie Karty Duzej Rodziny.doc Wniosek o wydanie karty 2014-07-22 10:01:33 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-07-04 13:57:33

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w m. Ładzyń


Stanisławów, dnia 4 lipca 2014r.

 

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży w m. Ładzyń

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Cena nieruchomości

Wysokość stawek % z tytułu użytkowania wieczystego

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Terminy wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości  na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2

752

SI1M/00115906/5

0,48  ha

Posiada kształt zbliżony do prostokąta, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych..   Znajduje się  przy drodze publicznej. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym w słabym stanie technicznym.

Zgodnie z ustaleniami studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/238/06 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 września 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego nr 243 poz. 8801 z dnia 28 listopada 2006 r. działka  przewidziana jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej.

10 lat

39 080 zł +, VAT tj.5285,18 zł od części zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, tj. na głębokości 80 m od strony drogi gminnej, łącznie 44 365,18 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Uchwała Nr XXXI/162/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 listopada 2013 r.

Nie dotyczy

 

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.07.2014 13:57
Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2014 14:17
Liczba wyświetleń: 28966

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w m. Ładzyń 04.07.2014 14:01 Tomasz Zdanowicz
2 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w m. Ładzyń 04.07.2014 13:57 Tomasz Zdanowicz

2014-07-04 10:42:48

Meldowanie się łatwe jak nigdy dotąd!


Meldowanie się łatwe jak nigdy dotąd!

-To nie wymaga dużego wysiłku, a może przynieść wiele korzyści gminie - przekonuje wójt Wojciech Witczak.

Przede wszystkim podatki mieszkańca trafiają do budżetu gminy. Im więcej jest pieniędzy, tym więcej inwestycji potrzebnych mieszkańcom można zrealizować.

 Zyskuje na tym każda wieś (fundusz sołecki). Im więcej zameldowanych mieszkańców, tym wyższa kwota do wydania. O tym, na co wydać te pieniądze, decydować będą sami mieszkańcy.

 Nie musisz już osobiście wymeldowywać się w poprzednim miejscu zamieszkania. Każdy, kto przyjdzie zameldować się do naszego urzędu, może jednocześnie wymeldować się z poprzedniego miejsca pobytu.

 • Pamiętaj o zabraniu:
  a) dokumentu tożsamości;
  b) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu/domu w oryginale – do wglądu (może to być: notarialny akt własności, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu  lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu);
  c) w przypadku meldowania osoby niepełnoletniej – odpis skrócony aktu jej urodzenia, jeśli do tej pory nie miała jeszcze meldunku w gminie Stanisławów.
 • Aby zminimalizować czas spędzony w urzędzie, pobierz formularz meldunkowy lub wniosek dowodowy wcześniej z Internetu i wypełnij go w domu.

 • W razie wątpliwości zawsze możesz zadzwonić - pod nr tel. 25 757 58 55 lub napisać na adres: marta.rogala@stanislawow.pl Wiele przypadków należy rozpatrywać indywidualnie i zawsze warto się najpierw poradzić urzędnika, aby ponowne wizyty w urzędzie nie były konieczne.
 • UWAGA!: Zameldować można się tylko w budynku odddanym do użytkowania, tzn. po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Organem właściwym na terenie gminy Stanisławów jest Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim Wydział Nadzoru Budowlanego na ul. 3 Maja 16
 •  Meldowanie się i wymiana dowodu nic nie kosztuje!!!

   Pamiętaj! Dowód należy wymienić najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty zmiany meldunku. Można to zrobić jednocześnie z zameldowaniem się, pod warunkiem, że weźmie się ze sobą 2 aktualne zdjęcia. Szczegółowe informacje pod nr tel. 25 757 58 55

 

Informacje o artykule

Autor: Marta Rogala
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.07.2014 10:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 28986

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik PO- wniosek_o_dowod_osobisty.pdf Formularz wniosku o dowód osobisty 2014-07-04 10:43:39 Zdanowicz Tomasz
załącznik wniosek-meldunkowy.pdf Zgłoszenie pobytu stałego 2014-07-04 10:44:22 Zdanowicz Tomasz
załącznik podstawy prawne.pdf Przepisy dotyczące meldowania 2014-07-04 12:05:40 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-06-16 13:58:46

Zmiana cen za wodę i ścieki


UCHWAŁA NR XXXV/193/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stanisławów na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku w następującej wysokości:
1) cena za dostarczoną wodę - 2,00 zł/m3 netto + obowiązujący podatek VAT;
2) stawka opłaty abonamentowej za przyłącze wodociągowe - 1,00 zł/odbiorcę/miesiąc netto + obowiązujący podatek VAT;
3) cena za odebrane ścieki - 4,50 zł/m3 netto + obowiązujący podatek VAT;
4) cena za odebrane ścieki dowożone do Oczyszczalni Ścieków w Retkowie - 8,00 zł/m3 netto + obowiązujący podatek VAT.
§ 2. Opłaty za pobieraną wodę i odprowadzane ścieki pobiera Urząd Gminy Stanisławów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.


Przewodniczący Rady Gminy
 
Andrzej Kopacz

Informacje o artykule

Autor: Magdalena Kubuj
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 16.06.2014 13:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 32238

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-06-09 10:55:03

Zmiana godzin urzędowania w poniedziałki


9.00-17.00

Zmiana godzin pracy urzędu

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 09.06.2014 10:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 33655

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-05-27 10:04:43

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę linii 400kV Miłosna - Ujrzanów


ObwieszczenieObwieszczenie

Informacje o artykule

Autor: Wojewoda Mazowiecki
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 27.05.2014 10:04
Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2014 13:07
Liczba wyświetleń: 36520

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Scan0246 (1).pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2014-05-27 12:18:15 Zdanowicz Tomasz
załącznik Scan0263 (1).pdf Obwieszczenie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności na pozwolenie na budowę linii 400 kV Miłosna - Ujrzanów 2014-07-10 15:40:53 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę linii 400kV Miłosna - Ujrzanów 27.05.2014 10:04 Tomasz Zdanowicz

2014-05-22 14:25:30

Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia - informacja za rok 2013


Informacje o artykule

Autor: Wanda Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 22.05.2014 14:25
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 37565

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik pomoc.pdf Wykaz osób i instytucji, którym udzielono pomocy publicznej 2014-05-22 14:26:37 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-05-19 14:56:02

Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości


RozgraniczeniePrzeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 19.05.2014 14:56
Data ostatniej modyfikacji: 11.06.2014 15:56
Liczba wyświetleń: 38361

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości 19.05.2014 14:56 Tomasz Zdanowicz

2014-04-11 15:01:03

Informacja o przyłączaniu domów w Stanisławowie do sieci gazowej


Stanisławów, dnia 11.04.2014r.

 

Informacja o przyłączaniu domów w Stanisławowie do sieci gazowej

 

W nawiązaniu do zebrania mieszkańców Stanisławowa, które odbyło się w dniu 7.04.2014r. chciałbym przedstawić Państwu tryb postępowania oraz przybliżone koszty przyłączenia do sieci gazowej.

Obecnie najważniejszą kwestią jest podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej do dnia 25.04.2014r. Umowę podpisują Państwo z Polska Spółką Gazownictwa i po wybudowaniu przyłącza gazowego zakończonego skrzynką, w której będzie zamontowany reduktor i gazomierz – koszt 1932,00zł +VAT, za przyłącze do 15mb. Powyżej 15mb za każdy dodatkowy metr będzie doliczona opłata w wysokości 72,50zł. Skrzynka gazowa może znajdować się w linii ogrodzenia lub na budynku, w przypadku gdy budynek jest zlokalizowany blisko sieci gazowej. Podkreślam, że płatność za w/w przyłącze będziecie Państwo zobowiązani uiścić po wybudowaniu przyłącza przez Wykonawcę i przekazania Polskiej Spółce Gazownictwa do grudnia 2015r.

Po stronie odbiorcy będzie jeszcze zlecenie opracowania projektu na budowę instalacji gazowej od skrzynki z reduktorem do budynku oraz instalacji wewnątrz budynku. Wykonanie projektu łącznie z mapą do celów projektowych i uzyskaniem pozwolenia na budowę będzie kosztować w granicach od 1 – 1,5 tys. zł, są to ceny orientacyjne, należy każdorazowo je negocjować. Najlepiej, aby kilku mieszkańców z ulicy zleciło 1 projekt wtedy koszty byłyby najniższe. Koszt wykonania instalacji gazowej może wynieść od 2,5 – 4 tys. zł

w zależności od długości instalacji, średnio 1mb wykonania instalacji wynosi 35zł/1m netto.

Po wybudowaniu instalacji gazowej mieszkańcy będą mogli podpisać umowę o dostawę gazu. Instalację gazową należy wykonać do końca grudnia 2015 roku, a w indywidualnych przypadkach mieszkańcy mogą występować do Polskiej Spółki Gazownictwa o przedłużenie tego terminu o 9 miesięcy. Warunkiem podpisania tej umowy jest zamontowanie co najmniej jednego odbiornika gazu tj. kuchni, bojlera gazowego lub pieca centralnego ogrzewania. Dopiero po podpisaniu umowy na dostawę gazu, niezależnie czy będą Państwo korzystali z gazu czy nie, Polska Spółka Gazownictwa będzie naliczać stały abonament miesięczny wraz z miesięczną opłatą stałą, według taryf w zakresie dostarczenia paliw gazowych, w następujących orientacyjnych wysokościach:

1)      gdy zamontowano tylko kuchnie – około 9zł/miesiąc,

2)      gdy zamontowano kuchnie i bojler gazowy – około 30zł/miesiąc,

3)      gdy zamontowano kuchnie, bojler gazowy i piec c.o. – około 62zł/miesiąc,

a cena za 1m3 gazu brutto wynosi 1,96 zł.

W budynkach gdzie Państwo nie przewidują ogrzewania c.o. gazem bardzo dobrym rozwiązaniem jest montaż kuchni i bojlera do ogrzewania ciepłej wody, wtedy abonament miesięczny jest niższy, a przez cały rok mają Państwo dowolną ilość ciepłej wody za niewielkie pieniądze. Orientacyjny koszt zakupu bojlera o pojemności 80 litrów wynosi 1.200,00zł. W przypadku zakupu pieca do centralnego ogrzewania w zależności od jego pojemności i wydajności – ceny zaczynają się od 2.000,00zł wzwyż.

            Łączny koszt dostosowania budynku wraz z zamontowaniem odbiorników gazowych może wynieść około 10 tysięcy złotych. Jednakże nie będzie to wydatek jednorazowy a wydatek, który można rozłożyć na 2-3 lata. Koszty związane z doprowadzeniem gazu do budynków są dosyć znaczne, ale przecież dostosujemy swoje budynki do bardzo wygodnej i w perspektywie kilkudziesięciu lat, taniej eksploatacji. Nowy czynnik grzewczy - bardzo ekologiczny gaz, doprowadzamy nie tylko dla siebie ale również dla przyszłych pokoleń. Ponadto należy podkreślić, że doprowadzenie gazu do swojej posesji podniesie jej wartość, a w perspektywie pozytywnie wpłynie też na rozwój miejscowości.

            Dlatego jeszcze raz apeluje do Państwa o przeanalizowanie swoich możliwości i przystąpienie do gazyfikacji. Ostatecznym terminem podpisania umów przyłączeniowych  jest 25 kwietnia br. Po tym terminie Polska Spółka Gazownictwa sporządzi zestawienie przyszłych odbiorców i ogłosi przetarg na wykonanie sieci gazowej i przyłączy. Osoby, które nie podpiszą do tego czasu umów przyłączeniowych nie będą ujęte w przetargu i nie będą miały wybudowanych przyłączy gazowych.

Osoby, które zdecydują się na przyłączenie do sieci gazowej w późniejszym terminie pod warunkiem, że sieć gazowa będzie poprowadzona w ich ulicy, będą mogły na indywidualny wniosek wystąpić do PSG o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci gazowej. We własnym zakresie będą musiały opracować dokumentację przyłączeniową i instalacji gazu, a także zlecić wykonanie powyższych robót wykonawcy. Jednak będą to koszty nieporównywalnie wyższe w stosunku do wydatków, jakie poniosą mieszkańcy teraz przystępujący do gazyfikacji Stanisławowa przez Polską Spółkę Gazownictwa.

Nie znam odpowiedzi na pytanie mieszkańców: co będzie jeżeli na którejś z ulic żaden z mieszkańców nie zdecyduje się wykonać przyłącza do sieci gazowej to czy w tej ulicy będzie budowana sieć czy nie? Ostateczną decyzję w tej kwestii będą podejmowały władze Polskiej Spółki Gazownictwa.

            W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań zapraszam do Urzędu Gminy lub proszę dzwonić tel.: (25) 757 58 60 lub (25) 757 58 51. Pracownicy Urzędu Gminy z pokoju 8 i 9 postarają się odpowiedzieć na Państwa pytania. Jeżeli będą Państwo zainteresowani stawkami opłat za gaz zorganizujemy zebranie mieszkańców z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa.

                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                      Czesław Mazek

                                                                                                                      Sekretarz Gminy

uu

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 11.04.2014 15:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 45706

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-04-03 12:52:55

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2014 roku


W 2014 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz dwudziesty pierwszy organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 1999 a 2007 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) uprawnione jest do świadczeń KRUS.

W 2014 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz dwudziesty pierwszy organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 1999 a 2007 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) uprawnione jest do świadczeń KRUS. Podstawę skierowania stanowi: wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (druki dostępne także w oddziałach regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Zgłoszenia dziecka należy dokonać w najbliższej dla miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS - oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy - w terminie określonym przez tę jednostkę, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji lekarza inspektora oddziału regionalnego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali KRUS. W pierwszej kolejności na turnusy kierowane są dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Więcej na stronie KRUS

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 03.04.2014 12:52
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2014 13:16
Liczba wyświetleń: 47211

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2014 roku 03.04.2014 12:52 Tomasz Zdanowicz

2014-04-01 10:37:33

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2013


Sprawozdanie

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 01.04.2014 10:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 47944

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-01-13 13:00:19

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2014 roku.


W załączniku

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Wieczorek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 13.01.2014 13:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 63942

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Akcyza - procedura_10.01.14.pdf Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2014 roku. 2014-01-13 13:00:38 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-12-30 14:29:03

Terminy odbioru odpadów komunalnych w 2014r.


UWAGA! Uległ zmianie podział tras oraz miejscowości.

Trasa  M - Stanisławów, Mały Stanisławów
Stanisławów, Mały Stanisławów
Trasa 1 - Kolonie Stanisławów, Sokóle, Porąb,Wólka Piecząca, Rządza, Borek Czarniński, Wólka Czarnińska, Lubomin, Legacz, Suchowizna, ZalesieKolonie Stanisławów, Sokóle, Porąb, Wólka Piecząca, Rządza, Borek Czarniński, Wólka Czarnińska, Lubomin, Legacz, Suchowizna, Zalesie
Trasa 2 - Ładzyń, Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Goździówka, Papiernia, Prądzewo - Kopaczewo, Retków, Ciopan, Szymankowszczyzna, Ołdakowizna
Trasa 2 - Ładzyń, Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Goździówka, Papiernia, Prądzewo - Kopaczewo, Retków, Ciopan, Szymankowszczyzna, Ołdakowizna
Trasa 3 - Czarna, Pustelnik, Łęka, Choiny, Zawiesiuchy, Cisówka
Trasa 3 - Czarna, Pustelnik, Łęka, Choiny, Zawiesiuchy, Cisówka

Informacje o artykule

Autor: Magdalena Kubuj
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 30.12.2013 14:29
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 67119

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-12-17 09:58:11

"Konfederatka - Przyjaciel Pracodawcy dla Gminy Stanisławów


StatuetkaDyplomDyplom
 Informacja ze strony Pracodawcy RP

Konfederatki 2013 wręczone

W czwartek 12 grudnia 2013 r. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wręczyli nagrody: Konfederatki 2013 i Konfederatki – Przyjaciel Pracodawcy 2013. W uroczystości oprócz przedsiębiorców wzięły udział wybitne osobistości ze świata nauki, kultury i polityki.

 

Konfederatki to doroczna nagroda przyznawana członkom Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w dowód uznania szczególnych zasług dla rozwoju dialogu społecznego w Polsce oraz za znaczący wkład w umacnianie ruchu pracodawców, krzewienie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku.

 

Konfederatki 2013 otrzymali:

 

 • Tadeusz Biczysko, Prezes Zarządu, Spółdzielnia „Pralex”,

 

 • Adam Byglewski, Wiceprezes ds. finansowych, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce,

 

 • Iwona Filipecka, Prezes Zarządu, Klinika „Okulus”,

 

 • Jerzy Gajewski, Prezes Zarządu, NDI,

 

 • Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców,

 

 • Maciej Grabski, Prezes Zarządu, Olivia Business Centre,

 

 • Kazimierz Grzechnik, Prezes Zarządu, Grupa Tauron Południowy Koncern Węglowy,

 

 • Zenon Górniak, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Huta Łabędy,

 

 • Jarosław Jakoniuk, Członek Zarządu, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce,

 

 • Jarosław Kotarski, Prezes, UnityLine

 

 • Wojciech Krakowski, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Venta”

 

 • Janusz Łacny, Wiceprezes Zarządu, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce,

 

 • Zbigniew Sikora,

 

 • Edward Szlęk, Prezes Zarządu, Koksownia Przyjaźń i Kombinat Koksochemiczny „Zabrze”,

 

 • Adam Wykowski, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży,

 

 • Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn (nagrodę odebrał Prezes Zarządu Adam Leszkiewicz)

 

Dla największego pracodawcy w województwie opolskim – za inicjowanie oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych oraz prowadzenie aktywnych działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

 • Polska Agencja Prasowa (nagrodę odebrała Członek Zarządu Lidia Sobańska).

 

Za 95 lat rzetelnego informowania o najważniejszych wydarzeniach w Polsce i na świecie. Za wzorową obiektywność oraz bezstronność przedstawianych materiałów. Za świadomość odpowiedzialności za  słowo.

 

 

Podczas uroczystości wręczono także Konfederatki – Przyjaciel Pracodawcy – nagrody przyznawane osobom spoza środowiska przedsiębiorców, które wnoszą szczególny wkład w budowę prestiżu pracodawców oraz przyczyniają się do integracji
i rozwoju środowiska.

 

Statuetkę Konfederatki – Przyjaciel Pracodawcy 2013 otrzymali:

 

W kategorii „Media”:

 

 • Zbigniew Jasiewicz, Dyrektor TVP Oddział w Gdańsku

 

Za realizowanie misji Telewizji Publicznej poprzez nadanie odpowiedniej rangi tematyce ekonomiczno-biznesowej. Za kreatywną współpracę z Pracodawcami Pomorza i środowiskiem lokalnych przedsiębiorców.

 

 • Sławomir Jeneralski, Prezes firmy Biuro Doradcze Sławomir Jeneralski

 

Za zaangażowanie w dialog między środowiskiem przewoźników drogowych a władzami publicznymi. Za działania na rzecz integracji polskich przewoźników i za budowę ich pozycji na rynku europejskim.

 

 • Hanna Krzyżowska, Redaktor Naczelna dwutygodnika „Nowy Górnik”

 

Za podejmowanie najważniejszych problemów pracodawców i pracowników branży górniczej w prowadzonej przez siebie gazecie. Za stworzenie jej chińskiej edycji.

 

W kategorii „Samorządy terytorialne”:

 

 • Mariusz Jakubowski, Członek Rady Gminy Zbiczno, właściciel firmy Publiczny Transport Ciężarowy Jakubowski

 

Za niestrudzoną działalność na rzecz budowy prestiżu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Za zarażający środowisko optymizm i przekonanie, że chcieć – to znaczy móc.

 

 • Wojciech Szczurek, Prezydent, Urząd Miasta Gdynia

 

Za rozumienie potrzeb środowiska pracodawców i stworzenie wyjątkowego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości w Gdyni. Za rzadko spotykaną u samorządowców umiejętność prawdziwego jednoczenia mieszkańców swojego miasta.

 

 • Janusz Szpak, Starosta, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

 

Za mogącą być wzorem dla tysięcy samorządowców działalność na rzecz rozwoju lokalnego biznesu i budowanie ekonomicznej pomyślności regionu lubelskiego.

 

 • Maciej Szykuła, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Lubuski Urząd Marszałkowski

 

Za niestrudzone promowanie lokalnego biznesu w Polsce i za granicą oraz inicjowanie korzystnej dla rozwoju województwa lubuskiego współpracy gospodarczej. Za umiejętne, koncyliacyjne równoważenie interesów różnych środowisk.

 

 • Piotr Uszok, Prezydent, Urząd Miasta Katowice

 

Za udowadnianie, że troska władz publicznych o zdrowie Polaków nie musi być pustym frazesem. Za wytrwałość i konsekwencję w dążeniu do realizacji wizjonerskiego projektu kompleksowej restrukturyzacji ochrony zdrowia w Katowicach.

 

 • Wojciech Witczak, Wójt Gminy Stanisławów

 

Za rozumienie potrzeb i problemów firm prowadzących wielkie inwestycje infrastrukturalne na terenie gminy oraz za wyjątkową umiejętność budowy społecznego poparcia dla jej realizacji wśród lokalnej społeczności.

 

Informacje o artykule

Autor: Wojciech Witczak
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 17.12.2013 09:58
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2013 10:01
Liczba wyświetleń: 69634

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 "Konfederatka - Przyjaciel Pracodawcy dla Gminy Stanisławów 17.12.2013 09:58 Tomasz Zdanowicz

2013-12-06 10:50:05

Uwaga metanol zabija!


PlakatInformacja

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 06.12.2013 10:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 72921

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-11-15 09:36:41

Informacja wójta w sprawie modernizacji ewidencji gruntów


Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Wieczorek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 15.11.2013 09:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 77028

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik modernizacja ewidencji gruntów.pdf Pismo wójta w sprawie modernizacji ewidencji gruntów wraz z odpowiedzią starosty 2013-11-15 09:38:42 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-11-14 10:08:11

Wyniki badania wody z wodociągu publicznego


Próbki pobrano 17 września 2013 r.

Informacje o artykule

Autor: Tadeusz Pyrzanowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 14.11.2013 10:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 77198

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik badanie.pdf Wyniki badania wody z wodociągu publicznego 2013-11-14 10:11:31 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-10-21 11:15:17

Czad cichy zabójca


Uwaga na zagrożenie tlenkiem węgla w sezonie grzewczym.

Pismo z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku MazowieckimUlotka Państwowej Straży PożarnejWięcej informacji


Informacje o artykule

Autor: Jarosław Ufnal
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 21.10.2013 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2013 11:28
Liczba wyświetleń: 82250

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Czad cichy zabójca 21.10.2013 11:28 Tomasz Zdanowicz
2 Czad cichy zabójca 21.10.2013 11:19 Tomasz Zdanowicz
3 Czad cichy zabójca 21.10.2013 11:15 Tomasz Zdanowicz

2013-10-02 08:54:16

Informacja wójta w sprawie modernizacji ewidencji gruntów


Ogłoszenie w sprawie modernizacji gruntów

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Wieczorek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 02.10.2013 08:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 85899

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-09-02 12:26:30

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży


Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 02.09.2013 12:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2013 15:54
Liczba wyświetleń: 93391

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wykaz nieruchomośc13-09-02.pdf Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży 2013-09-02 15:56:03 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży 02.09.2013 12:26 Tomasz Zdanowicz

2013-06-26 11:17:21

Informacja o demontażu wyrobów azbestowych


Informacja

Informacje o artykule

Autor: Karolina Hendzel
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 26.06.2013 11:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 110405

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-06-20 12:45:06

Fundusze Unii Europejskiej dla Gminy Stanisławów


Wyniki oceny merytorycznej projektów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Informacje o artykule

Autor: Czeław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.06.2013 12:45
Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2013 13:10
Liczba wyświetleń: 112190

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Odnowa i rozwój wsi.pdf Dokumenty 2013-06-20 13:28:59 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wyniki oceny merytorycznej projektów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 20.06.2013 12:45 Tomasz Zdanowicz

2013-05-21 13:28:14

Afrykański pomór świń realne zagrożenie


Pierwsza stronaDruga strona

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 21.05.2013 13:28
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 120187

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-05-07 13:48:32

Ogłoszenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim


Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu (25) 758-50-59 bądź adresem e-mail minskmazowiecki.piw@wetgiw.gov.pl i poinformuj o potrzebie załatwienia sprawy w tutejszym Urzędzie!

JESTEŚ OSOBĄ STARSZĄ,

BĄDŹ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

Masz problem z osobistym dotarciem, ze względu na swój stan zdrowia, do naszego Urzędu, który znajduje się przy
ul. Szczecińskiej 8 w Mińsku Mazowieckim?

 

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu (25) 758-50-59 bądź adresem e-mail minskmazowiecki.piw@wetgiw.gov.pl i poinformuj
o potrzebie załatwienia sprawy w tutejszym Urzędzie!

 

Przyjedziemy i pomożemy załatwić tę sprawę w miejscu prowadzonej przez Ciebie działalności!

Dla nas to nie problem!

W roku 2012 pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim 1199 razy wyjeżdżali na teren powiatu mińskiego (m.in. kontrole, interwencje, dochodzenia) i z pewnością byli niedaleko Ciebie!

Nie bój się skontaktować z nami, jesteśmy po to aby Ci pomóc!

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

ul. Szczecińska 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 50 59 w. 30
fax 25 758 50 59 w. 49
e-mail: minskmazowiecki.piw@wetgiw.gov.pl

czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 - 15:00

 

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 07.05.2013 13:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 124144

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-04-24 15:26:57

Uwaga na oszustów


Informacje o artykule

Autor: Jan Świętochowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 24.04.2013 15:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 127068

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik oszustwa na wnuczka.pdf Komunikat KP Dobre 2013-04-24 15:27:43 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-03-15 10:21:06

Dopłaty do inwestycji proekologicznych


Ogłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 15.03.2013 10:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 138607

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-03-14 10:11:40

Staż


Ogłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 14.03.2013 10:11
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 139059

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-02-21 13:29:20

Informacja o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej


Informacja

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 21.02.2013 13:29
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 146176

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-01-29 13:38:20

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania


Obwieszczenie o wydaniu decyzjiObwieszczenie

Informacje o artykule

Autor: Wojewoda Mazowiecki
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 29.01.2013 13:38
Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2013 12:05
Liczba wyświetleń: 152135

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania 29.01.2013 13:38 Tomasz Zdanowicz

2013-01-09 08:46:26

Ważne ogłoszenie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych


Do 31 stycznia składamy oświadczenia o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych

Złożenie oświadczenia o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych

Ogłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Wanda Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 09.01.2013 08:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 156541

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2012-11-13 10:05:08

Ważna informacja dla właścicieli kotów


Ogłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 13.11.2012 10:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 167350

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2012-10-26 08:59:43

Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zakazu handlu zwierzętami żywymi


zarządzenie Nr 29/2012


wójta Gminy Stanisławów

z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie zakazu handlu zwierzętami żywymi

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) i pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim z dnia 17 października 2012 r. w sprawie obrotu zwierzętami na targowisku w Stanisławowie, wprowadza się z dniem 27 października 2012 r. zakaz handlu wszelkimi zwierzętami żywymi (także ptactwem) na targowisku w Stanisławowie.

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 26.10.2012 08:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 171261

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik weterynarz.pdf PismpPowiatowego Lekarza Weterynarii 2012-10-26 09:02:01 Zdanowicz Tomasz
załącznik Rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych.pdf Rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dotyczących targów 2012-10-26 09:07:22 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2012-09-11 14:16:56

Informacja WFOŚiGW w Warszawie


Informacja

Informacje o artykule

Autor: Monika Krupa
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 11.09.2012 14:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 178772

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2012-08-28 15:20:43

WAŻNA Informacja dla przedsiębiorców!


UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo
wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty. Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 28.08.2012 15:20
Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2012 15:39
Liczba wyświetleń: 180752

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 WAŻNA Informacja dla przedsiębiorców! 28.08.2012 15:36 Tomasz Zdanowicz
2 WAŻNA Informacja dla przedsiębiorców! 28.08.2012 15:20 Tomasz Zdanowicz

2012-08-22 14:49:41

Informacja dla osób głuchych, głuchoniemych i niedosłyszących


Informacja dla głuchych

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 22.08.2012 14:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 181660

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik powiadomienie - tlumacz.doc Formularz 2012-08-23 11:36:10 Zdanowicz Tomasz
załącznik powiadomienie - tlumacz.odt Formularz 2012-08-23 11:36:28 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2012-06-18 16:27:33

Infolinia Obywatelska


Ruszyła Infolinia Obywatelska

Baner Infolinii

16 kwietnia 2012 roku o godz. 10.00
wystartowała dostępna dla wszystkich
Infolinia  Rzecznika Praw Obywatelskich.


Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych i telefonów komórkowych należących do sieci: Orange, Play, Plus, T-Mobile.

Łącząc się z Infolinią Obywatelską można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach RPO. Tą drogą można również dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym.

Pracownicy Infolinii będą starali się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do innej, najbardziej właściwej instytucji.

Infolinia Obywatelska powstała przy współpracy z Telekomunikacją Polską, która udostępnia łącze na zasadach niekomercyjnych.

Siedziba Infolinii znajduje się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, w budynku przy Al. Solidarności 77

Telefon jest czynny:
Poniedziałek      godz. 10.00 – 18.00
Wtorek – piątek   godz. 8.00 – 16.00


Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 18.06.2012 16:27
Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2012 16:30
Liczba wyświetleń: 187915

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Infolinia Obywatelska 18.06.2012 16:27 Tomasz Zdanowicz

2012-02-17 11:27:49

Numer konta gminy, NIP, Regon i inne dane


Podstawowe dane Gminy i Urzędu Gminy (adres, numer konta, NIPy i REGONy...)

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 17.02.2012 11:27
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199302

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2012-02-17 10:23:38

Uwaga na słodycze!!


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim w sprawie szkodliwości słodyczy i napojów energetycznych.

Informacja

Informacje o artykule

Autor: Dorota Boruta
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 17.02.2012 10:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199400

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2012-02-15 14:08:10

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie uboju zwierząt na własne potrzeby


Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 15.02.2012 14:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199324

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik świniobiecie.pdf Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim 2012-02-15 14:09:17 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2012-02-09 12:58:24

Pismo w sprawie rewitalizacji rynku


W załączniku skan pisma...

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 09.02.2012 12:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199352

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik rewitalizacja rynku.pdf Pismo z Urzędu Marszałkowskiego 2012-02-09 12:59:21 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2012-02-09 10:51:25

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim na temat rozprzestrzeniania się zakażeń wywołanych wirusem Schmallenberg


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim na temat rozprzestrzeniania się zakażeń wywołanych wirusem Schmallenberg

W listopadzie 2011 r. w gospodarstwach na terytorium Niemiec, Holandii i Belgii utrzymujących bydło, owce i kozy wykryto nieznany wcześniej wirus, nazwany od miejsca gdzie stwierdzono go po raz pierwszy wirusem „Schmallenberg”.

Powodował on u dorosłych zwierząt przejściowe objawy, takie jak: gorączka, biegunka, spadek produkcji mleka, które obserwowane były w lecie oraz wiosną i jesienią. Jednocześnie wczesną zimą pojawiły się wady wrodzone u nowonarodzonych zwierząt, głównie u jagniąt, takie jak: wodogłowie, sztywność stawów, zesztywnienie szyi. Większość jagniąt rodziła się martwa lub umierała po porodzie.

Do 17 stycznia 2012 r. w Niemczech zgłoszono zakażenia w 20 gospodarstwach (bydła i owiec), w Holandii w 65 gospodarstwach (kóz i owiec), a w Belgii w 14 gospodarstwach (owiec).

Wirus Schmallenberg zaklasyfikowany został do rodziny Bunyaviridae rodzaju Orthobunyavirus. Wirusy te przenoszone są przez owady kłujące (komary, kuczmany). Stąd przewiduje się, iż w okresie wiosenno- letnim, kiedy zaznacza się aktywność tych owadów, ryzyko wystąpienia choroby ulegnie zwiększeniu.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o zgłaszanie istotnych zmian w zdrowiu przeżuwaczy, mając na względzie charakterystykę choroby.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim www.piwminsk.pl, w zakładce „materiały do pobrania”, a także na stronie Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach www.piwet.pulawy.pl, w zakładce „zagrożenia epidemiczne”.

Pismo

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 09.02.2012 10:51
Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2012 14:11
Liczba wyświetleń: 199417

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim na temat rozprzestrzeniania się zakażeń wywołanych wirusem Schmallenberg 09.02.2012 10:51 Tomasz Zdanowicz

2011-11-22 09:36:39

Korespondencja z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego w sprawie drogi 637 do Warszawy


Informacje o artykule

Autor: Dariusz kowalczyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 22.11.2011 09:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199400

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik korespondencjaa.pdf Korespondencja z marszałkiem 2011-11-22 09:38:49 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2011-10-26 08:42:53

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o uchyleniu decyzji w sprawie drogi 637 (do Warszawy)


Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

Informacje o artykule

Autor: Kamila Olkowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 26.10.2011 08:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199730

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2011-07-20 10:04:15

Zawiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku


"Przebudowa infrastruktury centrum Stanisławowa (rewitalizacja)".

Informacje o artykule

Autor: Urząd Marszałkowski w Warszawie
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 20.07.2011 10:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199524

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik pozytywne rozpatrzenie wniosku-rewitalizacja.pdf Treść zawiadomienia 2011-07-20 10:06:29 Wiącek Robert

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2011-07-14 14:04:52

Odpowiedź Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych


na protest gminy Stanisławów i pismo Wójta do Marszałka Województwa Mazowieckiego

Pismo do Marszałka

Informacje o artykule

Autor: MJWPU
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 14.07.2011 14:04
Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2012 10:31
Liczba wyświetleń: 199479

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik odpowiedz na protest.pdf Odpowiedź Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych na protest gminy Stanisławów 2011-07-14 14:06:25 Wiącek Robert

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Odpowiedź Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 14.07.2011 14:07 Robert Wiącek
2 Odpowiedź mazowieckiej jednostki Wdrażania Programów Unijnych 14.07.2011 14:04 Robert Wiącek

2011-07-05 12:30:56

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie DK 50


Informacja o wszczęciu postępowania zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 50.

Obwieszczenie

Informacje o artykule

Autor: Natalia Marczykiewicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 05.07.2011 12:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199539

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2010-12-02 14:56:25

Uchylenie decyzji WI.II.IAB2-7047/D/84/08


z dnia 31 marca 2009r. pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez Stanisławów od km 225+700 do km 227+550"

Informacje o artykule

Autor: Jakub Lepalcztk
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 02.12.2010 14:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199653

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie rozbudowa 50.pdf Obwieszczenie 2010-12-02 14:56:59 Wiącek Robert
załącznik Rozbudowa 50 decyzja.pdf Decyzja 2010-12-02 14:57:36 Wiącek Robert

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2010-11-05 11:48:00

Nieruchomości gruntowe w posiadaniu gminy i wspólnot wiejskich


Grunty wspólnot wiejskich

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Stanisławów na dzień 31.12.2010 r


Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 05.11.2010 11:48
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2011 11:11
Liczba wyświetleń: 199584

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Grunty wspólnot wiejskich 05.11.2010 11:48 Tomasz Zdanowicz

2010-11-03 09:10:32

Przebudowa infrastruktury centrum Stanisławowa (rewitalizacja)


Informacja Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej

Informacja

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 03.11.2010 09:10
Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2010 09:11
Liczba wyświetleń: 199597

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przebudowa infrastruktury centrum Stanisławowa (rewitalizacja)" 03.11.2010 09:10 Tomasz Zdanowicz

2010-10-27 11:01:09

Prawa Pacjenta


Informacja Rzecznika Praw Pacjenta


Strona internetowa Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Ulotka Rzecznika Praw PacjentaUlotka Rzecznika Praw Pacjenta

Informacje o artykule

Autor: Barbara Kosińska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 27.10.2010 11:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199578

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2010-08-19 12:02:42

WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 637, RELACJI WARSZAWA – WĘGRÓW NA TERENIE GMIN SULEJÓWEK, HALINÓW, DĘBE WIELKIE, STANISŁAWÓW ORAZ ZIELONKA (D-145-10)


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku Warszawa - Stanisławów

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 05.08.2010r. została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja nr 10/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa – Węgrów, na odcinku od km 20+643 (granica m. st. Warszawa) do km ok. 41+400 (początek projektowanej obwodnicy m. Stanisławów)/ w związku z korektą geometrii drogi rzeczywisty pikietaż projektowanego odcinka drogi został określony jako: od km 20+643 do km 41+360/,  na terenie powiatu Mińsk Mazowiecki, (gminy: Sulejówek, Halinów, Dębe Wielkie, Stanisławów) oraz powiatu Wołomin (gmina Zielonka) województwa mazowieckiego.

Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

                Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Stronami postępowania w sprawie są - właściciele, użytkownicy wieczyści, lub zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania inwestycji i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.

Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (z gwiazdką nr działek będące obecnie we władaniu zarządcy drogi, bez zaznaczenia działki pod przejęcie, w nawiasach - numery działek po podziale, podkreślone - przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji,):

Sulejówek 141215_1 Obręb 0001-1: 1*, 2 (2/1, 2/2), 17 (17/1, 17/2), 24 (24/1, 24/2), 28/2 (28/4, 28/5), 32 (32/1, 32/2), 33/3, 41*, 48;

Sulejówek 141215_1  Obręb 0002-2: 3 (3/1, 3/2), 71 (71/1, 71/2), 72 (72/1, 72/2), 101 (101/1, 101/2), 102 (102/1, 102/2), 1*;2*

Sulejówek 141215_1 Obręb 0003 -3: 2*, 3/1 (3/3, 3/4), 17 (17/1, 17/2), 33/1 (33/3, 33/4), 168 (168/1, 168/2);

Sulejówek 141215_1  Obręb 0004-4: 1*, 16 (16/1, 16/2), 28 (28/1, 28/2), 32/2 (32/3, 32/4), 186 (186/1, 186/2);

Sulejówek 141215_1  Obręb 0005-5: 2*, 20 (20/1, 20/2), 21/1 (21/3, 21/4), 172 (172/1, 172/2), 175 (175/1, 175/2);

Sulejówek 141215_1 Obręb 0008-8: 59/5 (59/13, 59/14), 65*, 69*, 67 (67/1, 67/2), 70 (70/1, 70/2), 71 (71/1, 71/2), 79 (79/1, 79/2);

Sulejówek 141215_1

Obręb 0013-13: 1/1*, 1/2 (1/3, 1/4), 4/1 (4/3, 4/4), 10 (10/1, 10/2), 57 (57/1, 57/2), 58 (58/1, 58/2), 64 (64/1, 64/2), 113, 114 (114/1, 114/2), 116 (116/1, 116/2), 118 (118/1, 118/2), 145 (145/1, 145/2), 146 (146/1, 146/2), 147;

Sulejówek 141215_1 Obręb 0027-27: 1/2 (1/3, 1/4), 9/30 (9/31, 9/32), 14/15 (14/35,14/36), 15 (15/1, 15/2, 15/3), 16/2 (16/3,16/4), 17*, 18*, 19*, 20*;

Halinów – Obszar Wiejski 141207_5  Obręb 0019 – Okuniew: 113 (113/1, 113/2), 680*, 697 (697/1, 697/2, 697/3), 745 (745/1,745/2), 746 (746/1,746/2), 747 (747/1,747/2), 748 (748/1,748/2), 749 (749/1,749/2), 750 (750/1,750/2), 751 (751/1,751/2), 752 (752/1,752/2), 753 (753/1,753/2), 754 (754/1,754/2), 755 (755/1,755/2), 756 (756/1,756/2), 757 (757/1,757/2), 758 (758/1,758/2), 759 (759/1,759/2), 760 (760/1,760/2), 761 (761/1,761/2), 762/1 (762/3,762/4), 763 (763/1,763/2), 764 (764/1,764/2), 765 (765/1,765/2), 766 (766/1,766/2), 767 (767/1,767/2), 769 (769/1,769/2), 770 (770/1,770/2), 771 (771/1,771/2), 772 (772/1,772/2), 773 (773/1,773/2), 774 (774/1,774/2), 775 (775/1,775/2), 776/1 (776/3,776/4), 777 (777/1,777/2), 778 (778/1,778/2), 779 (779/1,779/2), 828 (828/1, 828/2), 989 (989/1, 989/2), 1834 (1834/1, 1834/2), 1871 (1871/1, 1871/2), 1874 (1874/1, 1874/2), 1875*, 1882 (1882/1, 1882/2), 1917/1 (1917/3, 1917/4), 1927 (1927/1, 1927/2), 1941 (1941/1, 1941/2), 1944 (1944/1, 1944/2), 2368(2368/1, 2368/2);

Halinów – Obszar Wiejski 141207_5   Obręb 0017 – Michałów: 15/3 (15/4, 15/5), 16/1 (16/3, 16/4), 16/2 (16/5, 16/6), 19 (19/1, 19/2), 24 (24/1, 24/2), 32 (32/1, 32/2), 33 (33/1, 33/2), 34 (34/1, 34/2), 35 (35/1, 35/2), 41 (41/1, 41/2), 42 (42/1, 42/2), 43 (43/1, 43/2), 44/1 (44/3, 44/4), 45 (45/1, 45/2), 46 (46/1, 46/2), 47 (47/1, 47/2), 48 (48/1, 48/2), 49 (49/1, 49/2), 57 (57/1, 57/2), 89 (89/1, 89/2), 90 (90/1, 90/2), 91/1 (91/3, 91/4), 91/2 (91/5, 91/6), 92 (92/1, 92/2), 97 (97/1, 97/2), 98 (98/1, 98/2), 99 (99/1, 99/2), 100 (100/1, 100/2), 101 (101/1, 101/2), 102 (102/1, 102/2), 103*, 104 (104/1, 104/2), 105/3 (105/17, 105/18), 105/4 (105/29, 105/30), 105/8 (105/19, 105/20), 105/9 (105/21, 105/22), 105/13 (105/23, 105/24), 105/14 (105/25, 105/26), 105/15 (105/27, 105/28), 108 (108/1, 108/2), 116 (116/1, 116/2), 124 (124/1, 124/2), 125 (125/1, 125/2), 126 (126/1, 126/2), 127 (127/1, 127/2), 128/1 (128/3, 128/4), 128/2 (128/5, 128/6), 129/1 (129/4, 129/5), 130 (130/1, 130/2), 181 (181/1, 181/2), 183/1 (183/3, 183/4), 185/1 (185/6, 185/7), 185/2 (185/8, 185/9), 186 (186/1, 186/2), 187 (187/1, 187/2), 193 (193/1, 193/2), 203 (203/1, 203/2), 204 (204/1, 204/2), 205 (205/1, 205/2), 206 (206/1, 206/2), 207 (207/1, 207/2), 208 (208/1, 208/2), 209 (209/1, 209/2), 210 (210/1, 210/2), 211 (211/1, 211/2), 212 (212/1, 212/2), 213 (213/1, 213/2), 214 (214/1, 214/2), 215/1 (215/3, 215/4), 216 (216/1, 216/2), 217 (217/1, 217/2), 218 (218/1, 218/2), 219 (219/1, 219/2), 220 (220/1, 220/2), 221 (221/1, 221/2), 223 (223/1, 223/2), 227 (227/1, 227/2), 228 (228/1, 228/2), 229 (229/1, 229/2), 230 (230/1, 230/2), 231 (231/1, 231/2), 232 (232/1, 232/2), 233 (233/1, 233/2), 234 (234/1, 234/2), 235 (235/1, 235/2), 236 (236/1, 236/2), 237 (237/1, 237/2), 238 (238/1, 238/2), 239 (239/1, 239/2), 240 (240/1, 240/2), 241 (241/1, 241/2), 242 (242/1, 242/2), 243 (243/1, 243/2), 244 (244/1, 244/2), 247/1 (247/3, 247/4),  248 (248/1, 248/2), 249 (249/1, 249/2), 252/1 (252/5, 252/6);

Halinów – Obszar Wiejski 141207_5  Obręb 0022 – Zagórze: 1*, 4 (4/1, 4/2), 9 (9/1, 9/2), 10/5 (10/6, 10/7), 11/1 (11/3, 11/4), 12/1 (12/4, 12/5), 28/17 (28/24, 28/25), 29/1 (29/4, 29/5), 30 (30/1, 30/2), 31/2 (31/3, 31/4), 32 (32/1, 32/2), 33 (33/1, 33/2), 34/1 (34/11, 34/12), 38/4 (38/5, 38/6);

Dębe Wielkie 141205_2  Obręb 0015 – Kąty Goździejewskie: 940*, 1142/2 (1142/20, 1142/21), 1320/2 (1320/4, 1320/5), 1320/3 (1320/6, 1320/7), 1358, 1359 (1359/1, 1359/2), 1365 (1365/1, 1365/2), 1366 (1366/1, 1366/2), 1371 (1371/1, 1371/2), 1372 (1372/1, 1372/2), 1377 (1377/1, 1377/2), 1378 (1378/1, 1378/2), 1379/1 (1379/3, 1379/4), 1382 (1382/1, 1382/2), 1383/1 (1383/6, 1383/7), 1383/2 (1383/8, 1383/9), 1383/4 (1383/10, 1383/11), 1385/1 (1385/3, 1385/4), 1386 (1386/1, 1386/2), 1389 (1389/1, 1389/2), 1739*, 1764 (1764/1, 1764/2), 1766 (1766/1, 1766/2), 1777/3 (1777/5, 1777/6), 1779 (1779/1, 1779/2);

Stanisławów 141214_2  Obręb 0017 – Pustelnik: 1/4 (1/20, 1/21), 1/17 (1/26, 1/27), 2 (2/3, 2/4), 17/2 (17/5, 17/6), 19 (19/5, 19/6), 28 (28/1, 28/2), 29/3 (29/8, 29/9, 29/18, 29/19), 29/4 (29/10, 29/11), 29/5 (29/12, 29/13), 29/7 (29/16, 29/17), 31/5 (31/7, 31/8), 31/6 (31/9, 31/10), 43/15 (43/22, 43/23), 44 (44/1, 44/2), 46 (46/1, 46/2), 48 (48/1, 48/2), 59 (59/1, 59/2), 61(61/1, 61/2), 63 (63/1, 63/2), 65 (65/1, 65/2), 67 (67/1, 67/2), 69 (69/1, 69/2), 71 (71/1, 71/2), 73/1 (73/3, 73/4), 73/2 (73/5, 73/6), 75 (75/1, 75/2), 77 (77/1, 77/2), 79 (79/1, 79/2), 81 (81/1, 81/2), 83 (83/1, 83/2), 85 (85/1, 85/2), 87 (87/1, 87/2), 90 (90/1, 90/2), 92 (92/1, 92/2), 94 (94/1, 94/2), 96 (96/1, 96/2), 98 (98/1, 98/2), 100 (100/1, 100/2), 102 (102/1, 102/2), 104 (104/1, 104/2), 106 (106/1, 106/2), 108 (108/1, 108/2), 110 (110/1, 110/2), 112 (112/1, 112/2), 114 (114/1, 114/2), 116 (116/1, 116/2), 118 (118/1, 118/2), 120 (120/1, 120/2), 122 (122/1, 122/2), 124 (124/1, 124/2), 126 (126/1, 126/2), 128 (128/1, 128/2), 130 (130/1, 130/2), 132 (132/1, 132/2), 134 (134/1, 134/2), 136, 138, 140, 142, 143 (143/1, 143/2), 144 (144/1, 144/2), 145 (145/1, 145/2), 146 (146/1, 146/2), 147 (147/1, 147/2), 148/2 (148/5, 148/6), 149 (149/1, 149/2), 150 (150/1, 150/2), 151 (151/1, 151/2), 152 (152/1, 152/2), 153 (153/1, 153/2), 154 (154/1, 154/2), 155 (155/1, 155/2), 156 (156/1, 156/2), 157 (157/1, 157/2), 158 (158/1, 158/2), 159 (159/1, 159/2), 559 (559/1, 559/2), 577*, 579 (579/1, 579/2), 580 (580/1, 580/2), 581 (581/1, 581/2), 582 (582/1, 582/2), 591 (591/1, 591/2), 612/2 (612/3, 612/4), 625/1 (625/9, 625/10), 625/3 (625/11, 625/12), 626/1 (626/4, 626/5), 626/2 (626/6, 626/7), 736 (736/1, 736/2), 749*, 750*, 2469 (2469/1, 2469/2), 2470 (2470/1, 2470/2), 2471 (2471/1, 2471/2), 2472/2 (2472/3, 2472/4), 2479 (2479/1, 2479/2), 2484 (2484/1, 2484/2), 2490 (2490/1, 2490/2), 2495 (2495/1, 2495/2), 2500 (2500/1, 2500/2), 2505 (2505/1, 2505/2), 2510 (2510/1, 2510/2), 2515/1 (2515/3, 2515/4), 2515/2 (2515/5, 2515/6), 2520/3 (2520/5, 2520/6), 2520/4 (2520/7, 2520/8), 2525 (2525/1, 2525/2), 2530 (2530/1, 2530/2), 2537 (2537/1, 2537/2), 2542 (2542/1, 2542/2), 2547 (2547/1, 2547/2), 2552 (2552/1, 2552/2), 2557 (2557/1, 2557/2), 2559/2 (2559/5, 2559/6), 2562 (2562/1, 2562/2), 2567 (2567/1, 2567/2), 2572 (2572/1, 2572/2), 2577/1 (2577/3, 2577/4), 2577/2 (2577/5, 2577/6);

Stanisławów 141214_2  Obręb 0028 – Zalesie: 267/1 (267/8, 267/9), 267/7 (267/10, 267/11), 269, 270 (270/1, 270/2), 272 (272/1, 272/2), 274 (274/1, 274/2), 290* ;

Stanisławów 141214_2  Obręb 0006 – Goździówka: 6 (6/1, 6/2), 12 (12/1, 12/2, 12/3), 23 (23/1, 23/2), 24 (24/1, 24/2), 28*, 29*, 30 (30/1, 30/2), 32 (32/1, 32/2), 36 (36/1, 36/2), 56 (56/1, 56/2), 58 (58/1, 58/2), 60 (60/1, 60/2), 62 (62/1, 62/2), 64 (64/1, 64/2), 66 (66/1, 66/2), 68/1 (68/5, 68/6), 68/2 (68/3, 68/4), 70/1 (70/3, 70/4), 70/2 (70/5, 70/6), 73/1 (73/5, 73/6), 73/2 (73/3, 73/4), 75 (75/1, 75/2), 77 (77/1, 77/2), 79 (79/1, 79/2), 81 (81/1, 81/2), 85 (85/1, 85/2), 86 (86/1, 86/2), 88/1 (88/3, 88/4), 90/2 (90/3, 90/4), 95*, 96/1 (96/6, 96/7), 96/3 (96/10, 96/11), 96/5 (96/8, 96/9), 97/1 (97/3, 97/4), 97/2 (97/5, 97/6),  113/2 (113/3, 113/4);

Stanisławów 141214_2  Obręb 0003 – Ciopan: 231/1 (231/5, 231/6), 231/2 (231/7, 231/8), 231/3 (231/9, 231/10), 231/4 (231/11, 231/12), 232 (232/1, 232/2), 233 (233/1, 233/2), 234 (234/1, 234/2), 237 (237/1, 237/2), 242 (242/1, 242/2), 243 (243/1, 243/2), 264 (264/1, 264/2), 267/1 (267/3, 267/4), 267/2 (267/5, 267/6), 370*, 385 (385/1, 385/2, 385/3), 410 (410/1, 410/2), 418 (418/1, 418/2);

Stanisławów 141214_2  Obręb 0012 – Mały Stanisławów: 236 (236/1, 236/2), 239 (239/1, 239/2), 242 (242/1, 242/2), 245 (245/1, 245/2), 248 (248/1, 248/2), 251 (251/1, 251/2), 254 (254/1, 254/2), 257 (257/1, 257/2), 260 (260/1, 260/2), 263 (263/1, 263/2), 266 (266/1, 266/2), 269 (269/1, 269/2), 272 (272/1, 272/2), 275 (275/1, 275/2), 278 (278/1, 278/2), 281 (281/1, 281/2), 284 (284/1, 284/2), 287 (287/1, 287/2), 290 (290/1, 290/2), 293 (293/1, 293/2), 296 (296/1, 296/2), 299 (299/1, 299/2), 308 (308/1, 308/2), 311 (311/1, 311/2), 314 (314/1, 314/2), 316 (316/1, 316/2), 318 (318/1, 318/2), 320 (320/1, 320/2), 322 (322/1, 322/2), 324 (324/1, 324/2), 331 (331/1, 331/2), 343 (343/1, 343/2), 360/1*, 366 (366/1, 366/2), 373 (373/1, 373/2), 374 (374/1, 374/2), 375 (375/1, 375/2), 376 (376/1, 376/2), 381 (381/1, 381/2), 382*, 383 (383/1, 383/2);

Zielonka Obręb 5-60-01: 10 (10/1, 10/2), 26 (26/1, 26/2), 28 (28/1, 28/2), 124 (124/1, 124/2), 127 (127/1, 127/2), 128 (128/1, 128/2), 168 (168/1, 168/2), 175 (175/1, 175/2), 178 (178/1, 178/2), 199 (199/1, 199/2), 202 (202/1, 202/2), 203 (203/1, 203/2, 203/3),205*, 204 (204/1, 204/2, 204/3), 206 (206/1, 206/2), 207 (207/1, 207/2), 209 (209/1, 209/2), 211 (211/1, 211/2).

 

Nr działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, nie wchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:

Dębe Wielkie 141205_2  Obręb 0015 – Kąty Goździejewskie: 1779;

Halinów – Obszar Wiejski 141207_5   Obręb 0017 – Michałów: 4/3, 4/4, 5/3, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 15/3, 16/1, 16/2, 19, 24, 53, 93, 100, 101, 104, 116, 125, 126, 128/1, 145, 150, 151, 181, 183/1, 185/1, 195/1,

Halinów – Obszar Wiejski 141207_5  Obręb 0019 – Okuniew:  113, 1871, 1874, 1882, 1979;

Halinów – Obszar Wiejski 141207_5   Obręb 0022- Zagórze: 9, 28/17, 29/1;

Stanisławów 141214_2  Obręb 0003 - Ciopan: 267/1, 410,

Stanisławów 141214_2  Obręb 0004- Cisówka: 1582/3,

Stanisławów 141214_2  Obręb 0006 – Goździówka: 1/1, 1/2, 2, 6, 12, 94, 96/5,  110, 113/2,

Stanisławów 141214_2  Obręb 0017 – Pustelnik: 1/5, 1/7, 1/17, 6, 8, 9, 10, 11/1, 17/1, 17/2, 19, 28, 29/4, 29/5, 29/7, 31/6, 43/16, 43/17, 48, 73/1, 75, 79, 94, 96, 112, 114, 116, 118, 143, 154, 155, 156, 157, 556, 579, 580, 581, 582, 591, 623, 624, 627/2, 2510, 2530, 2559/1, 2562,

Sulejówek 141215_1 Obręb 0001-1: 17, 24, 32,

Sulejówek 141215_1 Obręb 0002: 3, 4, 6, 42, 43, 71, 72, 101,  102,

Sulejówek 141215_1 Obręb 0003-3: 3/1, 3/2, 8, 10, 17, 18/1, 18/2, 24, 33/1, 168

Sulejówek 141215_1 Obręb 0004-4:   7/2, 12, 16, 17, 18, 21, 28, 29/1, 30, 31, 32/1, 32/2, 186,

Sulejówek 141215_1 Obręb 0005-5:  3, 20, 21/1, 115, 172, 175, 

Sulejówek 141215_1 Obręb 0008-8:  59/1, 59/5, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/1, 76/2, 79,

Sulejówek 141215_1 Obręb 0013: 1/2, 10,  41, 47, 48, 57, 58, 59, 63, 64, 109, 114, 116, 123, 145,

Sulejówek 141215_1 Obręb 0027-27: 1/2,  9/23, 9/30, 14/15,

Zielonka Obręb 5-60-01: 200, 201, 209.

 

                Jednocześnie informuję, że w dniu 04.05.2010r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w części dotyczącej działek, na których wnioskowano o ustalenie obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy dróg innych kategorii i zezwolenie na wykonanie powyższego obowiązku na poniższych nieruchomościach:

Dębe Wielkie 141205_2 Obręb 0015 – Kąty Goździejewskie: 1777/3, 567/1, 1142/2;

Halinów – Obszar Wiejski 141207_5   Obręb 0017 – Michałów: 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18/4, 18/7, 32, 33, 34, 35, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 105/1, 105/10, 105/11, 105/12, 105/13, 105/14, 105/15, 105/16, 105/2, 105/3, 105/4, 105/7, 105/8, 105/9, 106/1, 106/2, 107, 108, 109, 110, 111/1, 111/2, 111/3, 112, 113, 114, 115, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 121/1, 122, 123, 124, 127, 128/2, 129/1, 129/2, 129/3, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 152/1, 152/2, 152/3, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182/1, 182/2, 183/2, 184, 185/2, 185/4, 185/5, 186, 187, 188/1, 188/2, 189, 190, 191, 192/1, 192/2, 193, 194, 195/2, 195/3, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/5, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 220, 231, 245/1, 249, 250, 252/1; 

Halinów – Obszar Wiejski 141207_5   Obręb 0019 – Okuniew: 1907/1, 1917/1, 1917/2, 1918, 1927, 1941, 1944;

Halinów – Obszar Wiejski 141207_5   Obręb 0022 – Zagórze: 11/1, 11/2;

Stanisławów 141214_2 Obręb 0002 – Choiny: 94;

Stanisławów 141214_2 Obręb 0003 – Ciopan: 242, 243;

Stanisławów 141214_2 Obręb 0006 – Goździówka: 23, 24, 3, 30, 31, 32, 36, 4, 5;

Stanisławów 141214_2 Obręb 0017 – Pustelnik: 1/4, 1/6, 2, 29/3, 29/6, 31/5, 43/10, 43/12, 43/13, 43/14, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73/2, 77, 81, 83, 85, 87, 90, 92, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 141, 144, 145, 146, 147, 148/2, 149, 150, 151, 152, 153, 555, 559, 612/2, 622/1, 622/2, 625/1, 625/3, 625/4, 625/5, 734, 736,2469, 2470, 2471, 2472/2, 2479, 2484, 2490, 2495, 2500, 2505, 2515/1, 2515/2, 2520/3, 2520/4, 2525, 2537, 2559/2, 2567, 2572, 2577/1, 2577/2;

Sulejówek 141215_1 Obręb 0001: 25, 28/1, 28/2, 33/1, 33/2,

Sulejówek 141215_1 Obręb 0002: 8/1, 41, 44;

Sulejówek 141215_1 Obręb 0003: 4/1, 9, 18/3;

Sulejówek 141215_1 Obręb 00013: 4/1, 20, 34, 42, 118, 146;

Sulejówek 141215_1 Obręb 00027: 15;

Zielonka Obręb 5-60-01: 6, 10, 26, 28, 128, 211.

 

Od niniejszych decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzje do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godzinach 12-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).

               

znak sprawy WIŚ.II.SMS.7119-D/145/10

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Kowalczyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 19.08.2010 12:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199679

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2010-08-18 11:04:13

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa - Węgrów, na odcinkach od km 44+000 (skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów)"


W dniu 8 sierpnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa - Węgrów, na odcinkach od km 44+000 (skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów)". Numery działek usytuowania drogi.

W dniu 8 sierpnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa - Węgrów, na odcinkach od km 44+000 (skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów)".

UWAGA Ogłoszenie zawiera numery działek usytuowania drogi.

Informacje o artykule

Autor: Piotr Sobucki
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 18.08.2010 11:04
Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2010 11:08
Liczba wyświetleń: 199970

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik droga do Węgrowa.pdf Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego (z numerami działek usytuowania drogi) 2010-08-18 11:06:30 Zdanowicz Tomasz
załącznik rozbudowa drogi 637 decyzja.pdf Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 20/10 2010-12-01 10:56:34 Wiącek Robert
załącznik zawiadomienie droga 637.pdf Zawiadomienie o wydaniu decyzji 20/10 2010-12-02 14:50:30 Wiącek Robert

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa - Węgrów, na odcinkach od km 44+000 (skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów)" 18.08.2010 11:04 Tomasz Zdanowicz

2010-08-11 13:30:00

Modernizacja istniejącej linii wysokiego napięcia


Od 16 sierpnia 2010 do właścicieli nieruchomości położonych na trasie linii 400 kV (Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska, Sokóle) będą zgłaszać się przedstawiciele wykonawcy modernizacji tej linii.

Informacja dla właścicieli nieruchomości w pobliżu linii wysokiego napięcia

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Stanisławski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 11.08.2010 13:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199728

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Informator o pracach na istniejącym fragmencie linii z Miłosnej do Siedlec.pdf Informacja 2010-08-12 14:00:16 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2010-08-10 12:19:23

Decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie południowego przebiegu obwodnicy Stanisławowa


Podjęto decyzję w sprawie budowy obwodnicy Stanisławowa.

Wyciąg z protokólu

Informacje o artykule

Autor: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 10.08.2010 12:19
Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2010 10:13
Liczba wyświetleń: 199827

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Decyja Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie południowego przebiegu obwodnicy Stanisławowa 10.08.2010 12:19 Tomasz Zdanowicz

2010-04-22 12:46:40

Odbiór padłych zwierząt gospodarskich


Pismo 1Pismo 2

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 22.04.2010 12:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199662

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2010-04-20 11:28:10

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży


Nieruchomość znajduje się między drogą asfaltową a rzeką Rządza w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz terenów niezabudowanych. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta zabudowana murowanym budynkiem szkoły i budynkiem gospodarczym, ogrodzona siatką na słupkach metalowych, cokół betonowy. Od strony drogi asfaltowej metalowa brama wjazdowa i furtka. Działka jest uzbrojona w energię elektryczną i sieć wodociągową.

Stanisławów, dnia 20 kwietnia 2010 r.


Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży


Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

95/2

0,1908 ha

Nieruchomość znajduje się między drogą asfaltową a rzeką Rządza w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz terenów niezabudowanych. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta zabudowana murowanym budynkiem szkoły i budynkiem gospodarczym, ogrodzona siatką na słupkach metalowych, cokół betonowy. Od strony drogi asfaltowej metalowa brama wjazdowa i furtka. Działka jest uzbrojona w energię elektryczną i sieć wodociągową.

Rządza nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

210.000 zł + VAT 22%


Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.04.2010 11:28
Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2010 15:03
Liczba wyświetleń: 199770

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży 20.04.2010 11:32 Tomasz Zdanowicz
2 Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży 20.04.2010 11:28 Tomasz Zdanowicz

2010-04-16 15:54:42

Utylizacja azbestu


Dofinansowanie

Informacje o artykule

Autor: Karolina Wszołek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.04.2010 15:54
Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2013 08:45
Liczba wyświetleń: 200246

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik informacja o wyrobach.pdf Informacja o wyrobach 2010-04-16 15:55:19 Zdanowicz Tomasz
załącznik Ocena stanu i możliwości.pdf Ocena stanu i możliwości 2010-04-16 15:55:37 Zdanowicz Tomasz
załącznik Oświadczenie o odtworzeniu elemntów.pdf Oświadczenie o odtworzeniu elementów 2010-04-16 15:56:11 Zdanowicz Tomasz
załącznik Oświadczenie o prawie do budynku.pdf Oświadczenie o prawie do budynku 2010-04-16 15:56:35 Zdanowicz Tomasz
załącznik Wniosek o odebranie.pdf Wniosek o odebranie 2010-04-16 15:56:57 Zdanowicz Tomasz
załącznik Wniosek o zdjęcie azbestu.pdf Wniosek o zdjęcie azbestu 2010-04-16 15:57:18 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Utylizacja azbestu 10.11.2010 08:55 Tomasz Zdanowicz
2 Utylizacja azbestu 16.04.2010 15:54 Tomasz Zdanowicz

2010-04-12 10:12:13

Plan Odnowy Miejscowości Stanisławów


Informacje o artykule

Autor: Anna Ratyńska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 12.04.2010 10:12
Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2010 08:38
Liczba wyświetleń: 199535

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik POM- ostateczne.pdf Program Odnowy Miejscowości Stanisławów 2010-08-31 08:36:52 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Plan Odnowy Miejscowości Stanisławów 12.04.2010 10:12 Tomasz Zdanowicz

2010-02-16 14:55:12

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


Obwieszczenie

Informacje o artykule

Autor: Piotr Otawski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.02.2010 14:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199710

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik decyzja.pdf Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2010-02-16 15:16:15 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2010-01-29 12:42:12

Uwagi na temat funkcjonowania Ośrodków Zdrowia


w gminie Stanisławów

Informacja

Informacje o artykule

Autor: Barbara Kosińska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 29.01.2010 12:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 200019

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2010-01-07 13:25:17

UMOWY NA POPIÓŁ


UWAGA! W urzędzie gminy, w pokoju nr 10 można zawierać dodatkowe umowy na odbieranie popiołu

Ogłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Karolina Wszołek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 07.01.2010 13:25
Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2010 13:25
Liczba wyświetleń: 199544

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 UMOWY NA POPIÓŁ 07.01.2010 13:25 Tomasz Zdanowicz

2010-01-04 13:20:51

Internetowy dostęp do ustaw sejmowych i innych aktów prawnych


Od 1 stycznia 2010 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji udostępnione są elektroniczne wersje Dziennika Urzędowego i Monitora Polskiego. Akty publikowane na tych stronach są źródłem prawa w Polsce.

Na podstawie art. 28a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. nr 68 poz. 449 z późn. zm.) na stronach Rządowego Centrum Legislacji udostępnione są elektroniczne wersje Dziennika Urzędowego i Monitora Polskiego.


Dziennik Ustaw znajduje się na stronie: www.dziennikustaw.gov.pl

Monitor Polski: www.monitorpolski.gov.pl

Rządowe Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl

Akty publikowane na tych stronach są źródłem prawa w Polsce.

Akty te udostępniane są nieodpłatnie.

Informacje o artykule

Autor: Beata Budzyńska-Kupidura
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.01.2010 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2010 08:56
Liczba wyświetleń: 199570

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Internetowy dostęp do ustaw sejmowych i innych aktów prawnych 04.01.2010 13:24 Tomasz Zdanowicz
2 Internetowy dostęp do ustaw sejmowych i innych aktów prawnych 04.01.2010 13:20 Tomasz Zdanowicz

2009-12-15 09:09:03

Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe


OgłoszenieOpinia zarządu województwaOpinia PWIS w WarszawieOpinia PWIS w WarszawieOpinia RDOŚOgłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Tomasz Gójski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 15.12.2009 09:09
Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2010 14:19
Liczba wyświetleń: 199794

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik projekt_zalozen_Stanislawow.zip Projekt założeń 2010-04-20 14:13:36 Zdanowicz Tomasz
załącznik uzgodnienia i opinie.pdf Uzgodnienia i opinie 2010-05-07 13:14:16 Zdanowicz Tomasz
załącznik errata.pdf Errata do projektu założeń 2010-06-02 13:47:53 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 15.12.2010 14:17 Tomasz Zdanowicz
2 Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 15.12.2010 14:13 Tomasz Zdanowicz
3 Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 25.05.2010 09:40 Tomasz Zdanowicz
4 Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 22.04.2010 11:27 Tomasz Zdanowicz
5 Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 15.12.2009 09:09 Tomasz Zdanowicz

2009-12-14 13:36:34

Rewitalizacja centrum Stanisławowa


Zmiany na Rynku i ul. Kościelnej

Rewitalizacja
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji centrum Stanisławowa
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym...
Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Informacje o artykule

Autor: inż. Mariusz Kozera
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 14.12.2009 13:36
Data ostatniej modyfikacji: 08.01.2010 08:44
Liczba wyświetleń: 199695

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rewitalizacja centrum Stanisławowa 15.12.2009 08:34 Tomasz Zdanowicz
2 Rewitalizacja centrum Stanisławowa 14.12.2009 14:29 Tomasz Zdanowicz
3 Rewitalizacja centrum Stanisławowa 14.12.2009 13:36 Tomasz Zdanowicz

2009-12-01 08:50:23

Ogłoszenie wyników licytacji ceny odbioru jednego metra sześciennego ścieków do oczyszczalni w Retkowie.


Ogłoszenie wyników licytacji ceny odbioru jednego metra sześciennego ścieków do oczyszczalni w Retkowie.

Informacje o artykule

Autor: Karolina Wszołek
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 01.12.2009 08:50
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2009 15:41
Liczba wyświetleń: 199645

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie.pdf Ogłoszenie 2009-12-01 08:51:06 Wiącek Robert

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogłoszenie 01.12.2009 08:50 Robert Wiącek

2009-10-15 15:50:51

Popiół z gospodarstw domowych


Ogłoszenie

Ogłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Beata Budzyńska-Kupidura
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 15.10.2009 15:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199850

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2009-09-29 09:16:01

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej


Dotacje z Unii Europejskiej na małe projekty

InformacjaInformacja

Strona internetowa projektu: www.lgdziemiminskiej.pl

Informacje o artykule

Autor: Janusz Wieczorek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 29.09.2009 09:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199742

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2009-09-01 12:34:18

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów


Termin składania wniosków: do 15 września 2012 r. w przypadku uczniów i do 15 października 2012 r.w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w Urzędzie Gminy Stanisławów w pokoju nr 17

Termin składania wniosków: do 15 września 2012 r. w przypadku uczniów i do 15 października 2012 r. w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w Urzędzie Gminy Stanisławów w pokoju nr 17.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Uchwała Nr XXV/175/05 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2005r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (z późn. zm.).

Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego można pobrać:

- od 15 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Gminy Stanisławów – pokój nr 17 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

Pomoc materialna przysługuje:

1.Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2.Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3.Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Termin składania wniosków:

do 15 września 2012 r. w przypadku uczniów i do 15 października 2012 r. w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, tzn. dochód na jednego członka nie może przekraczać kwoty 351 zł., w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:


1.rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia,
2.pełnoletniego ucznia/słuchacza
3.dyrektora szkoły

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć (odpowiednio do sytuacji ucznia):


Zaświadczenia lub oświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony:
- zaświadczenie lub oświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto,
- odcinek renty/emerytury,
- zaświadczenie (decyzja lub kopia decyzji) z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub oświadczenie o otrzymanych świadczeniach, tj. zasiłek rodzinny, zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy; do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów),
- wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów,
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
- zaświadczenie (decyzja lub kopia decyzji) lub oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o uzyskanych dochodach w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania,
- oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych dochodów nie wymienionych wyżej.

Zasiłki szkolne – rok szkolny 2012/2013


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:
- pożar, zalanie mieszkania,
- nagłą chorobę w rodzinie ucznia,
- śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,
- nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
- kradzież w mieszkaniu ucznia,
- inne okoliczności powodujące, że uczeń znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego świadczenia.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów ma charakter przedmiotowy, nie zaś pieniężny i polega na refundowaniu poniesionych kosztów związanych z procesem edukacyjnym na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę bądź ucznia oraz paragonów, oświadczeń.

 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Wieczorek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 01.09.2009 12:34
Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2012 15:58
Liczba wyświetleń: 199541

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek.doc Wniosek o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego 2009-09-01 12:37:49 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów 20.08.2010 10:15 Tomasz Zdanowicz
2 Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów 20.08.2010 09:53 Tomasz Zdanowicz
3 Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów 01.09.2009 12:34 Tomasz Zdanowicz

2009-08-20 15:40:09

Rozstrzygniecie wojewody w sprawie oceny merytorycznej wniosku o dotację na kanalizacje


Odpowiedź Wojewody Mazowieckiego na protest dotyczący odrzucenia wniosku o dofinansowania budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Informacja na temat oceny formalnej

Informacje o artykule

Autor: Wojewoda Mazowiecki
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.08.2009 15:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199733

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik dotacje.pdf Rozstrzygnięcie protestu 2009-08-20 15:40:59 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2009-08-17 13:39:15

Zasady postępowania wobec osób z objawami grypopodobnymi


Informacje o artykule

Autor: Jan Świętochowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 17.08.2009 13:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199654

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik H1N1.pdf Informacja 2009-08-17 13:39:40 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2009-03-10 10:39:18

Utrzymanie czystości na terenie gminy Stanisławów


Stanisławów, dnia 10.03.2009

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY STANISŁAWÓW

W dniu 7 lipca 2006 roku Rada Gminy Stanisławów podjęła uchwałę nr XXXV/224/06 w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów, która została uchwalona w związku z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).

Powyższe dokumenty nakładają na właścicieli i użytkowników nieruchomości następujące obowiązki:


 1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości;

 2. Usuwanie zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz z ternu bezpośrednio przyległego do nieruchomości;

 3. W okresie zimowym uprzątnięcie śniegu i zlikwidowanie śliskości z chodników;

 4. Segregowanie odpadów komunalnych;

 5. Zwieranie umów na odbiór odpadów komunalnych z firmami posiadającymi zezwolenie Wójta Gminy Stanisławów;

 6. Gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

 7. Zawieranie umów na odbiór nieczystości ciekłych z firmami posiadającymi zezwolenie Wójta Gminy Stanisławów;Ci z Państwa, którzy wyrażają wolę uczestniczenia w gminny systemie odbioru odpadów komunalnych, mogą podpisać umowę z gminą Stanisławów.Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Gminy prowadzona jest ewidencja umów na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Ewidencja ta ujawnia mieszkańców, którzy nie mają podpisanych powyższych umów.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o zawieranie umów z firmami posiadającymi zezwolenie Wójta Gminy Stanisławów.

Informacje o artykule

Autor: Karolina Wszołek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 10.03.2009 10:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 231717

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował