MENU
 
LINKI
 
 
 

2015-04-24 15:57:45

Trasa rajdu rowerowego


Leśny rajd

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 24.04.2015 15:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 218

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-04-24 13:58:04

Dni Stanisławowa


Dni Stanisławowa

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 24.04.2015 13:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 259

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-04-24 12:02:31

Mammgrafia


Mammografia

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Michalak
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 24.04.2015 12:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 299

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-04-23 12:38:03

Instrukcja głosowania


Instrukcja głosowania

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 23.04.2015 12:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 676

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-04-23 10:00:44

VII sesja Rady Gminy Stanisławów w dniu 28 kwietnia 2015 r.


SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY

  Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w VII sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji rady gminy.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z prac Komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska Rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kolonie Stanisławów stanowiących własność gminy (druk nr 27).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/17/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 marca w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów na rok 2015 (druk nr 28).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego (druk nr 29).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2015 (druk nr 30).
 10. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
 12. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Stanisławów za rok 2014.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                 

               /-/ Dariusz Kraszewski

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 23.04.2015 10:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 759

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-04-22 10:59:44

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej W URZĘDZIE GMINY STANISŁAWÓW,


NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej W URZĘDZIE GMINY STANISŁAWÓW,

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 22.04.2015 10:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1354

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-04-21 08:53:31

Wynik naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego


Wynik naboru

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 21.04.2015 08:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1886

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-04-21 08:44:41

Postępowanie administracyjne w sprawie pozwlenia na budowę "stacji elektroenergetycznej 110/400kV GPO Wólka wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dla potrzeb farmy wiatrowej Korytnica)"


Ogłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Starosta Miński
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 21.04.2015 08:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1887

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-04-16 09:02:13

Zebranie wiejskie w Stanisławowie


Ogłoszenie

W dniu 26 kwietnia 2015 r. godz.. 12.00 (pierwszy termin), 12.10 (drugi termin) w sali audiowizualnej w gimnazjum w Stanisławowie odbędzie się zebranie mieszkańców Stanisławowa.

Porządek zebrania:

 1. Dyskusja nad planem naprawy ulic w Stanisławowie.
 2. Konsultacje projektu budowy przedszkola w Stanisławowie.
 3. Sprawy różne.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Zielińska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.04.2015 09:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3623

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-04-14 16:05:30

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na czas zastępstwa na stanowisku urzędniczym: ds. planowania przestrzennego w Urzędzie gminy Stanisławów


Lista

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 14.04.2015 16:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4296

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-04-14 15:55:34

Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji Wójta Gminy Stanisławów z dnia 20 maja 2014 r.


ObwieszczenieObwieszczenie

Obwieszczenie

Informacje o artykule

Autor: Magdalena Szczęsna
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 14.04.2015 15:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4300

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-04-14 11:59:59

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Stanisławów


Lista kandydatów

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 14.04.2015 11:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4410

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-04-14 10:54:28

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Stanisławów


Kandydaci

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 14.04.2015 10:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4448

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-04-09 15:11:25

Zapytanie ofertowe - operat wodnoprawny


Ogłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 09.04.2015 15:11
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 6059

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-04-01 12:40:50

Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2014


Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2014

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 01.04.2015 12:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 8932

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-03-31 12:00:28

Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej 31 maja 2015 r.


Ogłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 31.03.2015 12:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 9363

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-03-27 11:39:19

NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU ds. planowania przestrzennego


Nabór na zastępstwo na stanowisku ds. planowania przestrzennego

Informacje o artykule

Autor: Iwona Biesiada
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 27.03.2015 11:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 10625

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-03-24 10:53:03

Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Stanisławów


Wykaz uprawnionych

Informacje o artykule

Autor: Jan Świętochowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 24.03.2015 10:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 11834

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-03-23 10:40:19

Sekretarz Gminy Stanisławów


Wynik naboru

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 23.03.2015 10:40
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2015 10:57
Liczba wyświetleń: 12496

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Sekretarz Gminy Stanisławów 23.03.2015 10:40 Tomasz Zdanowicz

2015-03-18 09:24:21

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czści wsi Szymankowszczyzna gm. Stanisławów


Obwieszczenie

Informacje o artykule

Autor: Anna Piechoska-Wasińska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 18.03.2015 09:24
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 14865

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik miejscowy_plan_zagospdarowania_przestrzennego_ SZYMANKOWSZCZYZNA.pdf Plan zagodspodarowania dla Szymankowszczyzny 2015-04-02 11:55:25 Wiącek Robert
załącznik SZYMANKOWSZCZYZNA_WYLOZENIE_DRUGIE.pdf Plan zagospodarowania - rysunek 2015-04-02 11:57:05 Wiącek Robert
załącznik Prognoza_oddziaływania na środowiskowo - wieś Szymankwszczyzna.pdf Prognoza oddziaływania - tekst 2015-04-02 11:57:44 Wiącek Robert
załącznik PROGNOZA_SZYMANKOWSZCZYZNA.pdf Prognoza oddziaływania - rysunek 2015-04-02 11:58:07 Wiącek Robert
załącznik wzór - uwagi do planu szymankowszczyzna.pdf Uwagi do planu - wzór format pdf 2015-04-02 11:58:46 Wiącek Robert
załącznik wzór - uwagi do planu szymankowszczyzna.odt Uwagi do planu - wzór format odt 2015-04-02 11:59:28 Wiącek Robert

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-03-17 15:39:19

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. ochrony środowiska


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. ochrony środowiska

Informacje o artykule

Autor: Iwona Biesiada
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 17.03.2015 15:39
Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2015 15:42
Liczba wyświetleń: 15114

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. ochrony środowiska 17.03.2015 15:39 Tomasz Zdanowicz

2015-03-16 11:00:25

VI sesja Rady Gminy Stanisławów


W dniu 23 marca 2015 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie

Porządek obrad

Materiały na sesję

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.03.2015 11:00
Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2015 14:27
Liczba wyświetleń: 15795

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 VI sesja Rady Gminy Stanisławów 16.03.2015 11:00 Tomasz Zdanowicz

2015-03-13 15:31:59

Bezpłatny odbiór popiołu i żużla


Ogłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Magdalena Kubuj
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 13.03.2015 15:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 16926

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-03-13 13:19:39

Nabór na stanowisko psychologa w punkcie konsultacyjnym


Nabór na stanowisko psychologa

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 13.03.2015 13:19
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 16986

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-03-13 13:18:12

Konkurs na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych


Konkurs - zajęcia profilaktyczne

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 13.03.2015 13:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 16988

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-03-13 10:27:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre

Informacje o artykule

Autor: Tadeusz Gałązka
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 13.03.2015 10:27
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 17085

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-03-10 15:57:15

Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej


Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Informacje o artykule

Autor: Iwona Biesiada
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 10.03.2015 15:57
Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2015 15:59
Liczba wyświetleń: 18219

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej 10.03.2015 15:57 Tomasz Zdanowicz

2015-03-04 13:56:17

Uwagi dotyczące funkcjonowania Ośrodków Zdrowia w Stanisławowie i w Pustelniku można zgłaszać w Urzędzie Gminy


Uwagi dotyczące Ośrodków Zdrowia p. nr 15

Informacje o artykule

Autor: Barbara Kosińska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.03.2015 13:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 20287

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-03-04 09:58:10

Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej


Obwieszczenie

Informacje o artykule

Autor: Urszula Milewska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.03.2015 09:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 20401

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-03-03 13:28:17

Remont ciągu pieszego w miejscowości Pustelnik


Tablica informacyjna

Informacje o artykule

Autor: Monika Krupa
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 03.03.2015 13:28
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 20719

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-02-25 13:33:38

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu pozwolenia na budowę odcinka linii wysokiego napięcia, z rygorem natychmiastowej wykonalności


Obwieszczenie

Informacje o artykule

Autor: Bożena Góran
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 25.02.2015 13:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 23293

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-02-25 12:41:00

Komunikat PGE Dystrybucja


Komunikat

Informacje o artykule

Autor: Stanisław Żak
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 25.02.2015 12:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 23335

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-02-25 09:12:09

Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Stanisławów


ProtokółProtokół

Informacje o artykule

Autor: Iwona Biesiada
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 25.02.2015 09:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 23474

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-02-20 09:16:03

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu pozwolenia na budowę odcinka linii wysokiego napięcia, z rygorem natychmiastowej wykonalności


Obwieszczenie

Informacje o artykule

Autor: Anna Piechoska-Wasińska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.02.2015 09:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 25430

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-02-18 14:39:26

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy Stanisławów w Urzędzie Gminy Stanisławów


Wynik pierwszego etapu rekrutacji

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 18.02.2015 14:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 26074

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-02-16 11:12:04

Wykaz uprawnionych do najmu lokalu


Wykaz

Informacje o artykule

Autor: Jan Świętochowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.02.2015 11:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 27157

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-02-04 12:59:35

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2015 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW


Rozstrzygnięcie konkursu

Stanisławów, dnia 4 lutego 2015 r.

Nr BIP.524.1.2015

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2015 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW

Wójt Gminy Stanisławów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 ze zmianami) Wójt Gminy Stanisławów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Stanisławów w 2015 roku.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy realizację zadań publicznych gminy Stanisławów w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, które mają na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podnoszenie stanu zdrowotności młodego pokolenia, zagospodarowanie młodym ludziom wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

I. Rodzaje zadań

 • Organizowanie rozgrywek w dziedzinach piłka nożna i karate.
 • Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez inne jednostki.
 • Prowadzenie zajęć sportowych z dyscyplin piłka nożna i karate.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu są przeznaczone środki, które określił budżet gminy na rok 2015. Budżet przeznacza na ten cel 20.000 zł, a ze środków finansowych Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 20.000 zł, razem 40.000 zł.


III. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu organizacje pozarządowe, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.
 6. Wysokość dotacji będzie określona w umowie

 7. Termin i warunki realizacji zadania

Od 1 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 r. Szczegółowe warunki będą określone w umowie.

V. Termin składania ofert.

Oferty należy składać osobiście do 25 lutego 2015 roku do godz. 12:00, w sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32. Wnioski nie będą przyjmowane drogą elektroniczną.

 1. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

Wybór oferty nastąpi w przeciągu trzech dni roboczych po upływie terminu składania ofert.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę: wiarygodność organizacji, wykazana efektywność i skuteczność realizowania założonych celów, nowatorstwo metod działania, kwalifikacje kadry prowadzącej zajęcia.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez powołaną przez wójta komisję. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie wójt gminy Stanisławów w formie zarządzenia. Od zarządzenia wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

Warunkiem zlecenia przez gminę organizacjom pozarządowym lub podmiotom zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie dotyczących przyznania środków finansowych na realizację określonych zadań.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
- korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
- sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ((Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).
Informacji udziela Tomasz Zdanowicz – Urząd Gminy Stanisławów, tel: 25 75 75 874,

 

VIII. Zrealizowane oferty

 

Gmina Stanisławów w 2014 roku przyznała 40.000 zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu i przekazała podmiotom, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacje o artykule

Autor: Tomasz Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.02.2015 12:59
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2015 08:25
Liczba wyświetleń: 31298

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik oferta ngo.rtf Wzór oferty 2015-02-04 13:01:39 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2015 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW 04.02.2015 12:59 Tomasz Zdanowicz

2015-02-02 15:13:05

Obwieszczenie wojewody o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę odcinka linii wysokiego napięcia


Obwieszczenie

Informacje o artykule

Autor: Anna Piechoska-Wasińska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 02.02.2015 15:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 32044

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-02-02 14:07:31

Ogłoszenie wojewody o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę kolejnego odcinka linii wysokiego napięcia


Obwieszczenie

Informacje o artykule

Autor: Anna Piechoska-Wasińska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 02.02.2015 14:07
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 32073

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-01-30 08:57:29

Pismo Starosty Wołomińskiego w sprawie projektowanego wysypiska śmieci w Michałowie


Pisma i informacja

Pismo starosty wołomińskiegoPismo starostyInformacja starosty

Informacje o artykule

Autor: Adam Łossan
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 30.01.2015 08:57
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2015 14:36
Liczba wyświetleń: 33136

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Pismo Starosty Wołomińskiego w sprawie projektowanego wysypiska śmieci w Michałowie 30.01.2015 08:57 Tomasz Zdanowicz

2015-01-26 11:51:47

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej


Wójt Gminy Stanisławów informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Stanisławów, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

 • od 2 lutego 2015 r. do końca lutego 2015 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.
 • od 3 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2015 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

 • 1-30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 1-31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 roku – 86 l

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2015 roku – 0,95 zł

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 roku – 81,70 zł

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Wieczorek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 26.01.2015 11:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 34614

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek-akcyza.pdf Wniosek 2015-01-26 11:52:20 Zdanowicz Tomasz
załącznik ZESTAWIENIE.doc Zestawienie faktur 2015-01-26 12:13:41 Zdanowicz Tomasz
załącznik Formularz(akcyza).rtf Formularz do wypełniania komputerowego 2015-01-30 08:38:47 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-01-19 13:06:00

Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich


Wybory Sołtysów

 

Lp.

Data zebrania

Sołectwo

1.

01.02.2015 godz. 12.15

Stanisławów

2.

01.02.2015 godz. 15.00

Kol. Stanisławów

3.

07.02.2015 godz. 16.00

Prądzewo-Kopaczewo

4.

07.02.2015 godz. 18.00

Wólka Piecząca

5.

08.02.2015 godz. 14.00

Zalesie

6.

08.02.2015 godz. 16.00

Szymankowszczyzna

7.

14.02.2015 godz. 16.00

Łęka

8.

14.02.2015 godz. 18.30

Czarna

9.

15.02.2015 godz. 16.00

Wólka Wybraniecka

10.

15.02.2015 godz. 18.00

Wólka Konstancja

11.

21.02.2015 godz. 16.00

Porąb

12.

21.02.2015 godz. 18.00

Wólka Czarnińska

13.

22.02.2015 godz. 12.00

Ołdakowizna

14.

22.02.2015 godz. 14.00

Rządza

15.

28.02.2015 godz. 15.30

Sokóle

16.

28.02.2015 godz. 18.00

Ładzyń

17.

01.03.2015 godz. 16.00

Ciopan

18.

01.03.2015 godz. 18.30

Borek Czarniński

19.

14.03.2015 godz. 17.00

Cisówka

20.

15.03.2015 godz. 15.00

Legacz

21.

15.03.2015 godz. 17.00

Mały Stanisławów

22.

21.03.2015 godz. 13.00

Papiernia

23.

22.03.2015 godz. 15.00

Pustelnik

24.

22.03.2015 godz. 18.00

Suchowizna

25.

28.03.2015 godz. 16.00

Zawiesiuchy

26.

28.03.2015 godz. 18.00

Goździówka

27.

29.03.2015 godz. 13.30

Lubomin

28.

29.03.2015 godz. 15.30

Retków

29.

 21.03.2015 godz. 15.00

Choiny

 

 

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 19.01.2015 13:06
Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2015 13:57
Liczba wyświetleń: 37375

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich 30.01.2015 09:27 Tomasz Zdanowicz
2 Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich 23.01.2015 15:43 Tomasz Zdanowicz
3 Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich 23.01.2015 13:08 Tomasz Zdanowicz
4 Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich 23.01.2015 13:02 Tomasz Zdanowicz
5 Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich 19.01.2015 13:06 Tomasz Zdanowicz

2015-01-15 09:41:51

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych


W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r.,  poz.  1863).

Karty Dużej Rodziny wydane do 31.12.2014 r. zachowują ważność do końca okresu, na który zostały przyznane, o ile osoba, której Karta została przyznana, spełnia warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która ma na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci, niezależnie od dochodu. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona wydawany jest duplikat Karty Dużej Rodziny za opłatą 9,21 zł.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat (karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej). Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Aby otrzymać Kartę lub duplikat należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie pok. nr 3. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek, poza ww. dokumentami, okazuje dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sporządza się i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów.

Zgodnie z treścią art. 15 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863), w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty np. niekontynuowanie nauki, pozbawienie władzy rodzicielskiej itp., zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie tutejszy organ wydający Kartę.

W przypadku utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

 

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Krysik
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 15.01.2015 09:41
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2015 09:58
Liczba wyświetleń: 40687

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wzór wniosku.pdf Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 2015-01-15 09:46:14 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych 15.01.2015 09:56 Tomasz Zdanowicz
2 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych 15.01.2015 09:52 Tomasz Zdanowicz
3 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych 15.01.2015 09:43 Tomasz Zdanowicz
4 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych 15.01.2015 09:41 Tomasz Zdanowicz

2015-01-14 15:56:36

Obwieszczenie o wyłożeniu projektów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000


Obwieszczenie

Informacje o artykule

Autor: Urszula Milewska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 14.01.2015 15:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 41275

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2015-01-02 10:14:07

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę odcinka linii wysokiego napięcia Miłosna - Ujrzanów


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Informacje o artykule

Autor: Anna Piechoska-Wasińska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 02.01.2015 10:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 49328

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-12-30 10:16:51

Obwieszczenie wojewody w sprawie budowy linii wysokiego napięcia


Obwieszczenie wojewodyObwieszczenie wojewody

Informacje o artykule

Autor: Anna Piechoska-Wasińska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 30.12.2014 10:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 50529

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-12-11 13:36:07

Informacja o zrealizowaniu projektu


Informacja

Informacje o artykule

Autor: Monika Krupa
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 11.12.2014 13:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 55608

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-12-11 13:35:05

Informacja o zrealizowaniu projektu


Informacja

Informacje o artykule

Autor: Monika Krupa
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 11.12.2014 13:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 55618

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-12-04 09:54:48

Terminy odbioru odpadów komunalnych w 2015 r.


Zasady zbiórkiRejon IRejon IIRejon IIIRejon IV

Informacje o artykule

Autor: Magdalena Kubuj
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.12.2014 09:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 58069

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-12-04 08:29:17

Informacja w sprawie dotacji na demontaż wyrobów zawierających azbest


Informacja

Informacje o artykule

Autor: Urszula Milewska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.12.2014 08:29
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 58125

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-11-28 10:26:12

Harmonogram pracy przychodni lekarskich


Harmonogram

Informacje o artykule

Autor: Barbara Kosińska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 28.11.2014 10:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 60394

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-11-26 14:08:09

Sprawa RIRiOŚ.6220.2.2014 Stanowisko transformatorowe na stacji w Wólce Czarnińskiej


Obwieszczenie

Informacje o artykule

Autor: Urszula Milewska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 26.11.2014 14:08
Data ostatniej modyfikacji: 28.11.2014 08:12
Liczba wyświetleń: 61024

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Sprawa RIRiOŚ.6220.2.2014 Stanowisko transformatorowe na stacji w Wólce Czarnińskiej 26.11.2014 14:08 Tomasz Zdanowicz

2014-11-26 11:53:10

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę odcinka linii wysokiego napięcia Miłosna - Ujrzanów


Ogłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Anna Piechoska-Wasińska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 26.11.2014 11:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 61048

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-11-20 08:34:35

Policjanci z Mińska Mazowieckiego chcą przestrzec przede wszystkim starszych ludzi, aby nie przekazywali pieniędzy żadnym obcym osobom, wysłanym jako pośrednicy przez ich krewnych.


Policjanci z Mińska Mazowieckiego chcą przestrzec przede wszystkim starszych ludzi, aby nie przekazywali pieniędzy żadnym obcym osobom, wysłanym jako pośrednicy przez ich krewnych. W taki właśnie sposób oszuści działający metodą „na krewniaka” wprowadzili w błąd starsze małżeństwo z Mińska Mazowieckiego, które przekazało znaczną kwotę pieniędzy, myśląc że pomaga swojej córce. Policjanci przypominają, aby w przypadku jakiegokolwiek telefonicznego kontaktu i namawiania do przekazania pieniędzy krewnym, jeżeli pojawi się choćby cień podejrzenia że to nie są oni, radzimy telefonować do oficera dyżurnego tel. 25 759 72 00, na numery alarmowe 997 i 112 i specjalną całodobową linię Komendy Stołecznej Policji tel. 22 60 33 222.

Od dłuższego czasu w Mińsku Mazowieckim nie odnotowano przypadku, w którym okradziono by kogoś metodą „na wnuczka, krewniaka, czy też policjanta”.  Akcje medialno – informacyjne miały na celu zwrócenie uwagi, szczególnie ludziom starszym, że to właśnie oni są najcześciej celem złodziei oraz oszustów. Policjanci do tej pory publikują cyklicznie materiały profilaktyczne i nawiązują kontakt z licznymi urzędami oraz organizacjami, aby dotrzeć do jak największej liczby osób z przestrogami oraz wskazówkami.

Niestety starsze małżeństwo z Mińska Mazowieckiego zostało wprowadzone błąd przez oszustów. Tym razem złodzieje działali pod legendą „na córkę”. Bo to właśnie fałszywa, jak się później okazało córka, zadzwoniła do rodziców po pomoc, prosząc o pieniądze, które musi pilnie zwrócić koleżance. Już samo to, że po pieniądze miała przyjść pośredniczka, powinno zastanowić i wzbudzić podejrzenie. Niestety pieniądze zostały przekazane i trafiły do oszustów. Policjantów czeka teraz żmudny proces wykrywczy, który będzie zmierzał do ustalenia złodziei oraz odzyskania skradzionego mienia.

Policjanci kolejny raz apelują i przypominają, aby w przypadku kiedy zadzwoni krewny, najpierw upewnić się ,że to on, aby wykluczyć oszustwo, a jeżeli po pieniądze nie będzie chciał zgłosić się osobiście, będzie to oznaczać, że mamy do czynienia z oszustem.

Wtedy należy bezzwłocznie powiadomić Policję, dzwoniąc do oficera dyżurnego mińskiej Komendy tel. 25 759 72 00, alarmowe 997 i 112, a także na specjalny numer telefonu uruchomiony całodobowo w Komendzie Stołecznej Policji tel. 22 60 33 222.

dn

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Niezdropa
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.11.2014 08:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 63470

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-11-18 15:57:33

Budowa linii wysokiego napięcia Miłosna - Ujrzanów


Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę odcinka linii 400kV Miłosna - Ujrzanów

Informacje o artykule

Autor: Anna Piechoska-Wasińska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 18.11.2014 15:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 64193

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Scan0352.pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2014-11-18 15:58:32 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-11-15 19:28:36

Projekt budżetu na rok 2015


Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 listopada 2014 r w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 15.11.2014 19:28
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 65901

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-11-14 11:16:46

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży


WykazWykaz

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 14.11.2014 11:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 66274

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-11-07 13:34:28

Gazyfikacja Stanisławowa


Ogłoszenie o gazyfikacji

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 07.11.2014 13:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 68381

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-10-21 15:04:29

Pismo GDDKiA w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK 50 w m. Stanisławów


Pismo dyrektora GDRKiA

Informacje o artykule

Autor: Leszek Sękalski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 21.10.2014 15:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 72494

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-10-06 09:56:27

Sprawy dotyczące zwierząt – m.in. bezdomnych oraz poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych


Wójt Gminy Stanisławów przypomina, że za sprawy dotyczące zwierząt – m.in. bezdomnych oraz poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych odpowiedzialna jest pani Grażyna Zagórska pracująca w Urzędzie Gminy Stanisławów w pokoju nr 10, tel. 257 575 853

Gmina ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem wielobranżowym Perro z Zamienia (ul. Leśna 23, tel. 504 272 700), która to firma zobowiązała się w umowie do pomocy bezdomnym, cierpiącym, i zagubionym zwierzętom.

Padłe zwierzęta odbiera Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe „Hetman” Florianów 24, 99-311 Bedlno, tel. 242 821 653, 662 041 241, 566 832 562.

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 06.10.2014 09:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 76005

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-09-29 16:34:37

Wykaz nieruchomości w gminie Stanisławów przeznaczonych do oddania w najem


Wykaz

Informacje o artykule

Autor: Jan Świętochowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 29.09.2014 16:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 77463

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-09-24 08:32:14

Oszuści wprowadzili metodę „na policjanta”


Oszuści wprowadzili metodę „na policjanta”

                W ostatnim okresie na terenie Garnizonu Stołecznego, w tym miasta Stołecznego Warszawy i przyległych powiatów, zaobserwowano wzrost aktywności przestępców – oszustów, działających metoda na „wnuczka” lub na „krewniaka”, próbujących wprowadzić w błąd szczególnie ludzi starszych, w trakcie telefonicznej rozmowy – podając się za policjanta Policji bądź też funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego (CBŚ).  Policjanci chcieliby przekazać wszystkim mieszkańcom podstawowe rady i wskazówki, jak rozpoznać oszustwa i nie narazić się na finansową stratę:

            Grupą osób szczególnie narażonych na kontakt ze strony przestępców, to osoby starsze. Sprawcy chcąc wprowadzić w błąd swoje ofiary, a przy tym działając z zamiarem zdobycia pieniędzy, prowadzą swoją przestępczą „grę” w sposób następujący:

            Oszuści podający się za wnuczka bądź innego krewnego nawiązują zwykle jako pierwsi kontakt telefoniczny, prosząc o finansowe wsparcie i wyjaśniają, że znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, uczestniczyli w zdarzeniu drogowym, zostali zatrzymani przez Policji czy też nagle zachorowali. Ci którzy ulegli złudzeniu i swoistej sugestii, że są jedynymi osobami, które mogą pomóc, przekazują pieniądze pośrednikowi wysłanemu przez fałszywego krewnego. Zwykle dopiero po jakimś czasie, kiedy spotykają się z rodziną bądź krewnym, dowiadują się, że sytuacja opowiedziana przez telefon, nigdy nie miała miejsca, a przekazane pieniądze trafiły do kieszeni oszusta.

            W ostatnich miesiącach sprawcy działający w ten sposób zmienili taktykę, aby jeszcze bardziej zmylić swoje ofiary. Zwykle tego samego dnia, po telefonie od fałszywego krewnego, dzwoni drugi oszust, podający się za policjanta lub funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego, który informuje, że rozpracowuje grupę oszustów działających metodą „na wnuczka” lub „na krewnego”. Prosi o pomoc i udział w policyjnej operacji oraz przygotowanie pieniędzy, po które zgłosi się ktoś wysłany przez niego, a nawet on sam. Często osoba podająca się za funkcjonariusza, prosi o przekazanie pieniędzy na wskazane konto bankowe.

            Policjanci apelują i proszą, aby w przypadku zetknięcie się tego typu telefonicznymi prośbami, jeżeli zachodzi chociaż cień podejrzenia, że mamy do czynienia z oszustem działającym w opisywany sposób, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji.

            Policjanci radzą też, aby nie przekazywać żadnym obcym osobom pieniędzy, ani nie dokonywać przelewów na konta.

            Z każdą sugestią oraz informacją na temat  prób podejmowanych przez oszustów można dzwonić do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na numer 25 759 72 00 oraz na numery alarmowe 997 oraz 112. Można również telefonować do wydziału kryminalnego pod numer 25 759 72 64 lub 215 759 72 34.

 

Opracowano w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim

na podstawie informacji Komendy Stołecznej Policji

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Niezdropa
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 24.09.2014 08:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 80045

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-09-16 08:28:53

Uwaga na alkohol nieznanego pochodzenia!


Ogłoszenie publiczne

Informacje o artykule

Autor: Jan Świętochowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.09.2014 08:28
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 82401

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-07-31 15:06:19

Tablica informacyjna


o dofinansowaniu do demontażu wyrobów zawierających azbest.

Informacje o artykule

Autor: Karolina Hendzel
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 31.07.2014 15:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 94744

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-07-04 10:42:48

Meldowanie się łatwe jak nigdy dotąd!


Meldowanie się łatwe jak nigdy dotąd!

-To nie wymaga dużego wysiłku, a może przynieść wiele korzyści gminie - przekonuje wójt Wojciech Witczak.

Przede wszystkim podatki mieszkańca trafiają do budżetu gminy. Im więcej jest pieniędzy, tym więcej inwestycji potrzebnych mieszkańcom można zrealizować.

 Zyskuje na tym każda wieś (fundusz sołecki). Im więcej zameldowanych mieszkańców, tym wyższa kwota do wydania. O tym, na co wydać te pieniądze, decydować będą sami mieszkańcy.

 Nie musisz już osobiście wymeldowywać się w poprzednim miejscu zamieszkania. Każdy, kto przyjdzie zameldować się do naszego urzędu, może jednocześnie wymeldować się z poprzedniego miejsca pobytu.

 • Pamiętaj o zabraniu:
  a) dokumentu tożsamości;
  b) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu/domu w oryginale – do wglądu (może to być: notarialny akt własności, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu  lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu);
  c) w przypadku meldowania osoby niepełnoletniej – odpis skrócony aktu jej urodzenia, jeśli do tej pory nie miała jeszcze meldunku w gminie Stanisławów.
 • Aby zminimalizować czas spędzony w urzędzie, pobierz formularz meldunkowy lub wniosek dowodowy wcześniej z Internetu i wypełnij go w domu.

 • W razie wątpliwości zawsze możesz zadzwonić - pod nr tel. 25 757 58 55 lub napisać na adres: marta.rogala@stanislawow.pl Wiele przypadków należy rozpatrywać indywidualnie i zawsze warto się najpierw poradzić urzędnika, aby ponowne wizyty w urzędzie nie były konieczne.
 • UWAGA!: Zameldować można się tylko w budynku odddanym do użytkowania, tzn. po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Organem właściwym na terenie gminy Stanisławów jest Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim Wydział Nadzoru Budowlanego na ul. 3 Maja 16
 •  Meldowanie się i wymiana dowodu nic nie kosztuje!!!

   Pamiętaj! Dowód należy wymienić najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty zmiany meldunku. Można to zrobić jednocześnie z zameldowaniem się, pod warunkiem, że weźmie się ze sobą 2 aktualne zdjęcia. Szczegółowe informacje pod nr tel. 25 757 58 55

 

Informacje o artykule

Autor: Marta Rogala
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.07.2014 10:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 100950

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik PO- wniosek_o_dowod_osobisty.pdf Formularz wniosku o dowód osobisty 2014-07-04 10:43:39 Zdanowicz Tomasz
załącznik wniosek-meldunkowy.pdf Zgłoszenie pobytu stałego 2014-07-04 10:44:22 Zdanowicz Tomasz
załącznik podstawy prawne.pdf Przepisy dotyczące meldowania 2014-07-04 12:05:40 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-06-16 13:58:46

Zmiana cen za wodę i ścieki


UCHWAŁA NR XXXV/193/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stanisławów na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku w następującej wysokości:
1) cena za dostarczoną wodę - 2,00 zł/m3 netto + obowiązujący podatek VAT;
2) stawka opłaty abonamentowej za przyłącze wodociągowe - 1,00 zł/odbiorcę/miesiąc netto + obowiązujący podatek VAT;
3) cena za odebrane ścieki - 4,50 zł/m3 netto + obowiązujący podatek VAT;
4) cena za odebrane ścieki dowożone do Oczyszczalni Ścieków w Retkowie - 8,00 zł/m3 netto + obowiązujący podatek VAT.
§ 2. Opłaty za pobieraną wodę i odprowadzane ścieki pobiera Urząd Gminy Stanisławów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.


Przewodniczący Rady Gminy
 
Andrzej Kopacz

Informacje o artykule

Autor: Magdalena Kubuj
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 16.06.2014 13:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 104172

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-06-09 10:55:03

Zmiana godzin urzędowania w poniedziałki


9.00-17.00

Zmiana godzin pracy urzędu

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 09.06.2014 10:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 105599

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-05-27 10:04:43

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę linii 400kV Miłosna - Ujrzanów


ObwieszczenieObwieszczenie

Informacje o artykule

Autor: Wojewoda Mazowiecki
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 27.05.2014 10:04
Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2014 13:07
Liczba wyświetleń: 108447

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Scan0246 (1).pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2014-05-27 12:18:15 Zdanowicz Tomasz
załącznik Scan0263 (1).pdf Obwieszczenie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności na pozwolenie na budowę linii 400 kV Miłosna - Ujrzanów 2014-07-10 15:40:53 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę linii 400kV Miłosna - Ujrzanów 27.05.2014 10:04 Tomasz Zdanowicz

2014-05-22 14:25:30

Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia - informacja za rok 2013


Informacje o artykule

Autor: Wanda Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 22.05.2014 14:25
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 109522

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik pomoc.pdf Wykaz osób i instytucji, którym udzielono pomocy publicznej 2014-05-22 14:26:37 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-04-11 15:01:03

Informacja o przyłączaniu domów w Stanisławowie do sieci gazowej


Stanisławów, dnia 11.04.2014r.

 

Informacja o przyłączaniu domów w Stanisławowie do sieci gazowej

 

W nawiązaniu do zebrania mieszkańców Stanisławowa, które odbyło się w dniu 7.04.2014r. chciałbym przedstawić Państwu tryb postępowania oraz przybliżone koszty przyłączenia do sieci gazowej.

Obecnie najważniejszą kwestią jest podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej do dnia 25.04.2014r. Umowę podpisują Państwo z Polska Spółką Gazownictwa i po wybudowaniu przyłącza gazowego zakończonego skrzynką, w której będzie zamontowany reduktor i gazomierz – koszt 1932,00zł +VAT, za przyłącze do 15mb. Powyżej 15mb za każdy dodatkowy metr będzie doliczona opłata w wysokości 72,50zł. Skrzynka gazowa może znajdować się w linii ogrodzenia lub na budynku, w przypadku gdy budynek jest zlokalizowany blisko sieci gazowej. Podkreślam, że płatność za w/w przyłącze będziecie Państwo zobowiązani uiścić po wybudowaniu przyłącza przez Wykonawcę i przekazania Polskiej Spółce Gazownictwa do grudnia 2015r.

Po stronie odbiorcy będzie jeszcze zlecenie opracowania projektu na budowę instalacji gazowej od skrzynki z reduktorem do budynku oraz instalacji wewnątrz budynku. Wykonanie projektu łącznie z mapą do celów projektowych i uzyskaniem pozwolenia na budowę będzie kosztować w granicach od 1 – 1,5 tys. zł, są to ceny orientacyjne, należy każdorazowo je negocjować. Najlepiej, aby kilku mieszkańców z ulicy zleciło 1 projekt wtedy koszty byłyby najniższe. Koszt wykonania instalacji gazowej może wynieść od 2,5 – 4 tys. zł

w zależności od długości instalacji, średnio 1mb wykonania instalacji wynosi 35zł/1m netto.

Po wybudowaniu instalacji gazowej mieszkańcy będą mogli podpisać umowę o dostawę gazu. Instalację gazową należy wykonać do końca grudnia 2015 roku, a w indywidualnych przypadkach mieszkańcy mogą występować do Polskiej Spółki Gazownictwa o przedłużenie tego terminu o 9 miesięcy. Warunkiem podpisania tej umowy jest zamontowanie co najmniej jednego odbiornika gazu tj. kuchni, bojlera gazowego lub pieca centralnego ogrzewania. Dopiero po podpisaniu umowy na dostawę gazu, niezależnie czy będą Państwo korzystali z gazu czy nie, Polska Spółka Gazownictwa będzie naliczać stały abonament miesięczny wraz z miesięczną opłatą stałą, według taryf w zakresie dostarczenia paliw gazowych, w następujących orientacyjnych wysokościach:

1)      gdy zamontowano tylko kuchnie – około 9zł/miesiąc,

2)      gdy zamontowano kuchnie i bojler gazowy – około 30zł/miesiąc,

3)      gdy zamontowano kuchnie, bojler gazowy i piec c.o. – około 62zł/miesiąc,

a cena za 1m3 gazu brutto wynosi 1,96 zł.

W budynkach gdzie Państwo nie przewidują ogrzewania c.o. gazem bardzo dobrym rozwiązaniem jest montaż kuchni i bojlera do ogrzewania ciepłej wody, wtedy abonament miesięczny jest niższy, a przez cały rok mają Państwo dowolną ilość ciepłej wody za niewielkie pieniądze. Orientacyjny koszt zakupu bojlera o pojemności 80 litrów wynosi 1.200,00zł. W przypadku zakupu pieca do centralnego ogrzewania w zależności od jego pojemności i wydajności – ceny zaczynają się od 2.000,00zł wzwyż.

            Łączny koszt dostosowania budynku wraz z zamontowaniem odbiorników gazowych może wynieść około 10 tysięcy złotych. Jednakże nie będzie to wydatek jednorazowy a wydatek, który można rozłożyć na 2-3 lata. Koszty związane z doprowadzeniem gazu do budynków są dosyć znaczne, ale przecież dostosujemy swoje budynki do bardzo wygodnej i w perspektywie kilkudziesięciu lat, taniej eksploatacji. Nowy czynnik grzewczy - bardzo ekologiczny gaz, doprowadzamy nie tylko dla siebie ale również dla przyszłych pokoleń. Ponadto należy podkreślić, że doprowadzenie gazu do swojej posesji podniesie jej wartość, a w perspektywie pozytywnie wpłynie też na rozwój miejscowości.

            Dlatego jeszcze raz apeluje do Państwa o przeanalizowanie swoich możliwości i przystąpienie do gazyfikacji. Ostatecznym terminem podpisania umów przyłączeniowych  jest 25 kwietnia br. Po tym terminie Polska Spółka Gazownictwa sporządzi zestawienie przyszłych odbiorców i ogłosi przetarg na wykonanie sieci gazowej i przyłączy. Osoby, które nie podpiszą do tego czasu umów przyłączeniowych nie będą ujęte w przetargu i nie będą miały wybudowanych przyłączy gazowych.

Osoby, które zdecydują się na przyłączenie do sieci gazowej w późniejszym terminie pod warunkiem, że sieć gazowa będzie poprowadzona w ich ulicy, będą mogły na indywidualny wniosek wystąpić do PSG o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci gazowej. We własnym zakresie będą musiały opracować dokumentację przyłączeniową i instalacji gazu, a także zlecić wykonanie powyższych robót wykonawcy. Jednak będą to koszty nieporównywalnie wyższe w stosunku do wydatków, jakie poniosą mieszkańcy teraz przystępujący do gazyfikacji Stanisławowa przez Polską Spółkę Gazownictwa.

Nie znam odpowiedzi na pytanie mieszkańców: co będzie jeżeli na którejś z ulic żaden z mieszkańców nie zdecyduje się wykonać przyłącza do sieci gazowej to czy w tej ulicy będzie budowana sieć czy nie? Ostateczną decyzję w tej kwestii będą podejmowały władze Polskiej Spółki Gazownictwa.

            W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań zapraszam do Urzędu Gminy lub proszę dzwonić tel.: (25) 757 58 60 lub (25) 757 58 51. Pracownicy Urzędu Gminy z pokoju 8 i 9 postarają się odpowiedzieć na Państwa pytania. Jeżeli będą Państwo zainteresowani stawkami opłat za gaz zorganizujemy zebranie mieszkańców z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa.

                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                      Czesław Mazek

                                                                                                                      Sekretarz Gminy

uu

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 11.04.2014 15:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 117697

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2014-04-01 10:37:33

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2013


Sprawozdanie

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 01.04.2014 10:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 119865

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-12-06 10:50:05

Uwaga metanol zabija!


PlakatInformacja

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 06.12.2013 10:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 144869

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-11-15 09:36:41

Informacja wójta w sprawie modernizacji ewidencji gruntów


Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Wieczorek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 15.11.2013 09:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 149024

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik modernizacja ewidencji gruntów.pdf Pismo wójta w sprawie modernizacji ewidencji gruntów wraz z odpowiedzią starosty 2013-11-15 09:38:42 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-11-14 10:08:11

Wyniki badania wody z wodociągu publicznego


Próbki pobrano 17 września 2013 r.

Informacje o artykule

Autor: Tadeusz Pyrzanowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 14.11.2013 10:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 149161

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik badanie.pdf Wyniki badania wody z wodociągu publicznego 2013-11-14 10:11:31 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-10-21 11:15:17

Czad cichy zabójca


Uwaga na zagrożenie tlenkiem węgla w sezonie grzewczym.

Pismo z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku MazowieckimUlotka Państwowej Straży PożarnejWięcej informacji

Informacje o artykule

Autor: Jarosław Ufnal
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 21.10.2013 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2015 16:31
Liczba wyświetleń: 154180

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Czad cichy zabójca 21.10.2013 11:28 Tomasz Zdanowicz
2 Czad cichy zabójca 21.10.2013 11:28 Tomasz Zdanowicz
3 Czad cichy zabójca 21.10.2013 11:19 Tomasz Zdanowicz
4 Czad cichy zabójca 21.10.2013 11:15 Tomasz Zdanowicz

2013-10-02 08:54:16

Informacja wójta w sprawie modernizacji ewidencji gruntów


Ogłoszenie w sprawie modernizacji gruntów

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Wieczorek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 02.10.2013 08:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 157854

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-09-02 12:26:30

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży


Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 02.09.2013 12:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2013 15:54
Liczba wyświetleń: 165342

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wykaz nieruchomośc13-09-02.pdf Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży 2013-09-02 15:56:03 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży 02.09.2013 12:26 Tomasz Zdanowicz

2013-05-21 13:28:14

Afrykański pomór świń realne zagrożenie


Pierwsza stronaDruga strona

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 21.05.2013 13:28
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 192149

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-05-07 13:48:32

Ogłoszenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim


Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu (25) 758-50-59 bądź adresem e-mail minskmazowiecki.piw@wetgiw.gov.pl i poinformuj o potrzebie załatwienia sprawy w tutejszym Urzędzie!

JESTEŚ OSOBĄ STARSZĄ,

BĄDŹ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

Masz problem z osobistym dotarciem, ze względu na swój stan zdrowia, do naszego Urzędu, który znajduje się przy
ul. Szczecińskiej 8 w Mińsku Mazowieckim?

 

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu (25) 758-50-59 bądź adresem e-mail minskmazowiecki.piw@wetgiw.gov.pl i poinformuj
o potrzebie załatwienia sprawy w tutejszym Urzędzie!

 

Przyjedziemy i pomożemy załatwić tę sprawę w miejscu prowadzonej przez Ciebie działalności!

Dla nas to nie problem!

W roku 2012 pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim 1199 razy wyjeżdżali na teren powiatu mińskiego (m.in. kontrole, interwencje, dochodzenia) i z pewnością byli niedaleko Ciebie!

Nie bój się skontaktować z nami, jesteśmy po to aby Ci pomóc!

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

ul. Szczecińska 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 50 59 w. 30
fax 25 758 50 59 w. 49
e-mail: minskmazowiecki.piw@wetgiw.gov.pl

czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 - 15:00

 

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 07.05.2013 13:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 196084

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-04-24 15:26:57

Uwaga na oszustów


Informacje o artykule

Autor: Jan Świętochowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 24.04.2013 15:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 199021

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik oszustwa na wnuczka.pdf Komunikat KP Dobre 2013-04-24 15:27:43 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-03-14 10:11:40

Staż


Ogłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 14.03.2013 10:11
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 211014

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2013-01-09 08:46:26

Ważne ogłoszenie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych


Do 31 stycznia składamy oświadczenia o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych

Złożenie oświadczenia o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych

Ogłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Wanda Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 09.01.2013 08:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 228471

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2012-11-13 10:05:08

Ważna informacja dla właścicieli kotów


Ogłoszenie

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 13.11.2012 10:05
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 239320

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2012-10-26 08:59:43

Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zakazu handlu zwierzętami żywymi


zarządzenie Nr 29/2012


wójta Gminy Stanisławów

z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie zakazu handlu zwierzętami żywymi

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) i pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim z dnia 17 października 2012 r. w sprawie obrotu zwierzętami na targowisku w Stanisławowie, wprowadza się z dniem 27 października 2012 r. zakaz handlu wszelkimi zwierzętami żywymi (także ptactwem) na targowisku w Stanisławowie.

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 26.10.2012 08:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 243209

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik weterynarz.pdf PismpPowiatowego Lekarza Weterynarii 2012-10-26 09:02:01 Zdanowicz Tomasz
załącznik Rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych.pdf Rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dotyczących targów 2012-10-26 09:07:22 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2012-09-11 14:16:56

Informacja WFOŚiGW w Warszawie


Informacja

Informacje o artykule

Autor: Monika Krupa
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 11.09.2012 14:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 250736

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2012-08-28 15:20:43

WAŻNA Informacja dla przedsiębiorców!


UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo
wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty. Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 28.08.2012 15:20
Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2012 15:39
Liczba wyświetleń: 252706

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 WAŻNA Informacja dla przedsiębiorców! 28.08.2012 15:36 Tomasz Zdanowicz
2 WAŻNA Informacja dla przedsiębiorców! 28.08.2012 15:20 Tomasz Zdanowicz

2012-08-22 14:49:41

Informacja dla osób głuchych, głuchoniemych i niedosłyszących


Informacja dla głuchych

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 22.08.2012 14:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 253610

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik powiadomienie - tlumacz.doc Formularz 2012-08-23 11:36:10 Zdanowicz Tomasz
załącznik powiadomienie - tlumacz.odt Formularz 2012-08-23 11:36:28 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2012-06-18 16:27:33

Infolinia Obywatelska


Ruszyła Infolinia Obywatelska

Baner Infolinii

16 kwietnia 2012 roku o godz. 10.00
wystartowała dostępna dla wszystkich
Infolinia  Rzecznika Praw Obywatelskich.


Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych i telefonów komórkowych należących do sieci: Orange, Play, Plus, T-Mobile.

Łącząc się z Infolinią Obywatelską można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach RPO. Tą drogą można również dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym.

Pracownicy Infolinii będą starali się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do innej, najbardziej właściwej instytucji.

Infolinia Obywatelska powstała przy współpracy z Telekomunikacją Polską, która udostępnia łącze na zasadach niekomercyjnych.

Siedziba Infolinii znajduje się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, w budynku przy Al. Solidarności 77

Telefon jest czynny:
Poniedziałek      godz. 10.00 – 18.00
Wtorek – piątek   godz. 8.00 – 16.00


Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 18.06.2012 16:27
Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2012 16:30
Liczba wyświetleń: 259895

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Infolinia Obywatelska 18.06.2012 16:27 Tomasz Zdanowicz

2012-02-17 11:27:49

Numer konta gminy, NIP, Regon i inne dane


Podstawowe dane Gminy i Urzędu Gminy (adres, numer konta, NIPy i REGONy...)

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 17.02.2012 11:27
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 271250

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2012-02-17 10:23:38

Uwaga na słodycze!!


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim w sprawie szkodliwości słodyczy i napojów energetycznych.

Informacja

Informacje o artykule

Autor: Dorota Boruta
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 17.02.2012 10:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 271344

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2012-02-15 14:08:10

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie uboju zwierząt na własne potrzeby


Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 15.02.2012 14:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 271276

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik świniobiecie.pdf Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim 2012-02-15 14:09:17 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2012-02-09 12:58:24

Pismo w sprawie rewitalizacji rynku


W załączniku skan pisma...

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 09.02.2012 12:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 271278

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik rewitalizacja rynku.pdf Pismo z Urzędu Marszałkowskiego 2012-02-09 12:59:21 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2012-02-09 10:51:25

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim na temat rozprzestrzeniania się zakażeń wywołanych wirusem Schmallenberg


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim na temat rozprzestrzeniania się zakażeń wywołanych wirusem Schmallenberg

W listopadzie 2011 r. w gospodarstwach na terytorium Niemiec, Holandii i Belgii utrzymujących bydło, owce i kozy wykryto nieznany wcześniej wirus, nazwany od miejsca gdzie stwierdzono go po raz pierwszy wirusem „Schmallenberg”.

Powodował on u dorosłych zwierząt przejściowe objawy, takie jak: gorączka, biegunka, spadek produkcji mleka, które obserwowane były w lecie oraz wiosną i jesienią. Jednocześnie wczesną zimą pojawiły się wady wrodzone u nowonarodzonych zwierząt, głównie u jagniąt, takie jak: wodogłowie, sztywność stawów, zesztywnienie szyi. Większość jagniąt rodziła się martwa lub umierała po porodzie.

Do 17 stycznia 2012 r. w Niemczech zgłoszono zakażenia w 20 gospodarstwach (bydła i owiec), w Holandii w 65 gospodarstwach (kóz i owiec), a w Belgii w 14 gospodarstwach (owiec).

Wirus Schmallenberg zaklasyfikowany został do rodziny Bunyaviridae rodzaju Orthobunyavirus. Wirusy te przenoszone są przez owady kłujące (komary, kuczmany). Stąd przewiduje się, iż w okresie wiosenno- letnim, kiedy zaznacza się aktywność tych owadów, ryzyko wystąpienia choroby ulegnie zwiększeniu.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o zgłaszanie istotnych zmian w zdrowiu przeżuwaczy, mając na względzie charakterystykę choroby.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim www.piwminsk.pl, w zakładce „materiały do pobrania”, a także na stronie Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach www.piwet.pulawy.pl, w zakładce „zagrożenia epidemiczne”.

Pismo

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 09.02.2012 10:51
Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2012 14:11
Liczba wyświetleń: 271387

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim na temat rozprzestrzeniania się zakażeń wywołanych wirusem Schmallenberg 09.02.2012 10:51 Tomasz Zdanowicz

2011-11-22 09:36:39

Korespondencja z Marszałkiem Woj. Mazowieckiego w sprawie drogi 637 do Warszawy


Informacje o artykule

Autor: Dariusz kowalczyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 22.11.2011 09:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 271320

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik korespondencjaa.pdf Korespondencja z marszałkiem 2011-11-22 09:38:49 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2011-10-26 08:42:53

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o uchyleniu decyzji w sprawie drogi 637 (do Warszawy)


Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

Informacje o artykule

Autor: Kamila Olkowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 26.10.2011 08:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 271706

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2011-07-20 10:04:15

Zawiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku


"Przebudowa infrastruktury centrum Stanisławowa (rewitalizacja)".

Informacje o artykule

Autor: Urząd Marszałkowski w Warszawie
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 20.07.2011 10:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 271452

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik pozytywne rozpatrzenie wniosku-rewitalizacja.pdf Treść zawiadomienia 2011-07-20 10:06:29 Wiącek Robert

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2011-07-14 14:04:52

Odpowiedź Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych


na protest gminy Stanisławów i pismo Wójta do Marszałka Województwa Mazowieckiego

Pismo do Marszałka

Informacje o artykule

Autor: MJWPU
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 14.07.2011 14:04
Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2012 10:31
Liczba wyświetleń: 271470

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik odpowiedz na protest.pdf Odpowiedź Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych na protest gminy Stanisławów 2011-07-14 14:06:25 Wiącek Robert

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Odpowiedź Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 14.07.2011 14:07 Robert Wiącek
2 Odpowiedź mazowieckiej jednostki Wdrażania Programów Unijnych 14.07.2011 14:04 Robert Wiącek

2011-07-05 12:30:56

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie DK 50


Informacja o wszczęciu postępowania zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 50.

Obwieszczenie

Informacje o artykule

Autor: Natalia Marczykiewicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 05.07.2011 12:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 271477

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2010-12-02 14:56:25

Uchylenie decyzji WI.II.IAB2-7047/D/84/08


z dnia 31 marca 2009r. pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez Stanisławów od km 225+700 do km 227+550"

Informacje o artykule

Autor: Jakub Lepalcztk
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 02.12.2010 14:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 271581

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie rozbudowa 50.pdf Obwieszczenie 2010-12-02 14:56:59 Wiącek Robert
załącznik Rozbudowa 50 decyzja.pdf Decyzja 2010-12-02 14:57:36 Wiącek Robert

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2010-11-05 11:48:00

Nieruchomości gruntowe w posiadaniu gminy i wspólnot wiejskich


Grunty wspólnot wiejskich

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Stanisławów na dzień 31.12.2010 r


Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 05.11.2010 11:48
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2011 11:11
Liczba wyświetleń: 271536

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Grunty wspólnot wiejskich 05.11.2010 11:48 Tomasz Zdanowicz

2010-11-03 09:10:32

Przebudowa infrastruktury centrum Stanisławowa (rewitalizacja)


Informacja Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej

Informacja

Informacje o artykule

Autor: Czesław Mazek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 03.11.2010 09:10
Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2010 09:11
Liczba wyświetleń: 271536

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przebudowa infrastruktury centrum Stanisławowa (rewitalizacja)" 03.11.2010 09:10 Tomasz Zdanowicz

2010-10-27 11:01:09

Prawa Pacjenta


Informacja Rzecznika Praw Pacjenta


Strona internetowa Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Ulotka Rzecznika Praw PacjentaUlotka Rzecznika Praw Pacjenta

Informacje o artykule

Autor: Barbara Kosińska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 27.10.2010 11:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 271552

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2010-08-19 12:02:42

WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 637, RELACJI WARSZAWA – WĘGRÓW NA TERENIE GMIN SULEJÓWEK, HALINÓW, DĘBE WIELKIE, STANISŁAWÓW ORAZ ZIELONKA (D-145-10)


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku Warszawa - Stanisławów

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 05.08.2010r. została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja nr 10/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa – Węgrów, na odcinku od km 20+643 (granica m. st. Warszawa) do km ok. 41+400 (początek projektowanej obwodnicy m. Stanisławów)/ w związku z korektą geometrii drogi rzeczywisty pikietaż projektowanego odcinka drogi został określony jako: od km 20+643 do km 41+360/,  na terenie powiatu Mińsk Mazowiecki, (gminy: Sulejówek, Halinów, Dębe Wielkie, Stanisławów) oraz powiatu Wołomin (gmina Zielonka) województwa mazowieckiego.

Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

                Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Stronami postępowania w sprawie są - właściciele, użytkownicy wieczyści, lub zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania inwestycji i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.

Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (z gwiazdką nr działek będące obecnie we władaniu zarządcy drogi, bez zaznaczenia działki pod przejęcie, w nawiasach - numery działek po podziale, podkreślone - przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji,):

Sulejówek 141215_1 Obręb 0001-1: 1*, 2 (2/1, 2/2), 17 (17/1, 17/2), 24 (24/1, 24/2), 28/2 (28/4, 28/5), 32 (32/1, 32/2), 33/3, 41*, 48;

Sulejówek 141215_1  Obręb 0002-2: 3 (3/1, 3/2), 71 (71/1, 71/2), 72 (72/1, 72/2), 101 (101/1, 101/2), 102 (102/1, 102/2), 1*;2*

Sulejówek 141215_1 Obręb 0003 -3: 2*, 3/1 (3/3, 3/4), 17 (17/1, 17/2), 33/1 (33/3, 33/4), 168 (168/1, 168/2);

Sulejówek 141215_1  Obręb 0004-4: 1*, 16 (16/1, 16/2), 28 (28/1, 28/2), 32/2 (32/3, 32/4), 186 (186/1, 186/2);

Sulejówek 141215_1  Obręb 0005-5: 2*, 20 (20/1, 20/2), 21/1 (21/3, 21/4), 172 (172/1, 172/2), 175 (175/1, 175/2);

Sulejówek 141215_1 Obręb 0008-8: 59/5 (59/13, 59/14), 65*, 69*, 67 (67/1, 67/2), 70 (70/1, 70/2), 71 (71/1, 71/2), 79 (79/1, 79/2);

Sulejówek 141215_1

Obręb 0013-13: 1/1*, 1/2 (1/3, 1/4), 4/1 (4/3, 4/4), 10 (10/1, 10/2), 57 (57/1, 57/2), 58 (58/1, 58/2), 64 (64/1, 64/2), 113, 114 (114/1, 114/2), 116 (116/1, 116/2), 118 (118/1, 118/2), 145 (145/1, 145/2), 146 (146/1, 146/2), 147;

Sulejówek 141215_1 Obręb 0027-27: 1/2 (1/3, 1/4), 9/30 (9/31, 9/32), 14/15 (14/35,14/36), 15 (15/1, 15/2, 15/3), 16/2 (16/3,16/4), 17*, 18*, 19*, 20*;

Halinów – Obszar Wiejski 141207_5  Obręb 0019 – Okuniew: 113 (113/1, 113/2), 680*, 697 (697/1, 697/2, 697/3), 745 (745/1,745/2), 746 (746/1,746/2), 747 (747/1,747/2), 748 (748/1,748/2), 749 (749/1,749/2), 750 (750/1,750/2), 751 (751/1,751/2), 752 (752/1,752/2), 753 (753/1,753/2), 754 (754/1,754/2), 755 (755/1,755/2), 756 (756/1,756/2), 757 (757/1,757/2), 758 (758/1,758/2), 759 (759/1,759/2), 760 (760/1,760/2), 761 (761/1,761/2), 762/1 (762/3,762/4), 763 (763/1,763/2), 764 (764/1,764/2), 765 (765/1,765/2), 766 (766/1,766/2), 767 (767/1,767/2), 769 (769/1,769/2), 770 (770/1,770/2), 771 (771/1,771/2), 772 (772/1,772/2), 773 (773/1,773/2), 774 (774/1,774/2), 775 (775/1,775/2), 776/1 (776/3,776/4), 777 (777/1,777/2), 778 (778/1,778/2), 779 (779/1,779/2), 828 (828/1, 828/2), 989 (989/1, 989/2), 1834 (1834/1, 1834/2), 1871 (1871/1, 1871/2), 1874 (1874/1, 1874/2), 1875*, 1882 (1882/1, 1882/2), 1917/1 (1917/3, 1917/4), 1927 (1927/1, 1927/2), 1941 (1941/1, 1941/2), 1944 (1944/1, 1944/2), 2368(2368/1, 2368/2);

Halinów – Obszar Wiejski 141207_5   Obręb 0017 – Michałów: 15/3 (15/4, 15/5), 16/1 (16/3, 16/4), 16/2 (16/5, 16/6), 19 (19/1, 19/2), 24 (24/1, 24/2), 32 (32/1, 32/2), 33 (33/1, 33/2), 34 (34/1, 34/2), 35 (35/1, 35/2), 41 (41/1, 41/2), 42 (42/1, 42/2), 43 (43/1, 43/2), 44/1 (44/3, 44/4), 45 (45/1, 45/2), 46 (46/1, 46/2), 47 (47/1, 47/2), 48 (48/1, 48/2), 49 (49/1, 49/2), 57 (57/1, 57/2), 89 (89/1, 89/2), 90 (90/1, 90/2), 91/1 (91/3, 91/4), 91/2 (91/5, 91/6), 92 (92/1, 92/2), 97 (97/1, 97/2), 98 (98/1, 98/2), 99 (99/1, 99/2), 100 (100/1, 100/2), 101 (101/1, 101/2), 102 (102/1, 102/2), 103*, 104 (104/1, 104/2), 105/3 (105/17, 105/18), 105/4 (105/29, 105/30), 105/8 (105/19, 105/20), 105/9 (105/21, 105/22), 105/13 (105/23, 105/24), 105/14 (105/25, 105/26), 105/15 (105/27, 105/28), 108 (108/1, 108/2), 116 (116/1, 116/2), 124 (124/1, 124/2), 125 (125/1, 125/2), 126 (126/1, 126/2), 127 (127/1, 127/2), 128/1 (128/3, 128/4), 128/2 (128/5, 128/6), 129/1 (129/4, 129/5), 130 (130/1, 130/2), 181 (181/1, 181/2), 183/1 (183/3, 183/4), 185/1 (185/6, 185/7), 185/2 (185/8, 185/9), 186 (186/1, 186/2), 187 (187/1, 187/2), 193 (193/1, 193/2), 203 (203/1, 203/2), 204 (204/1, 204/2), 205 (205/1, 205/2), 206 (206/1, 206/2), 207 (207/1, 207/2), 208 (208/1, 208/2), 209 (209/1, 209/2), 210 (210/1, 210/2), 211 (211/1, 211/2), 212 (212/1, 212/2), 213 (213/1, 213/2), 214 (214/1, 214/2), 215/1 (215/3, 215/4), 216 (216/1, 216/2), 217 (217/1, 217/2), 218 (218/1, 218/2), 219 (219/1, 219/2), 220 (220/1, 220/2), 221 (221/1, 221/2), 223 (223/1, 223/2), 227 (227/1, 227/2), 228 (228/1, 228/2), 229 (229/1, 229/2), 230 (230/1, 230/2), 231 (231/1, 231/2), 232 (232/1, 232/2), 233 (233/1, 233/2), 234 (234/1, 234/2), 235 (235/1, 235/2), 236 (236/1, 236/2), 237 (237/1, 237/2), 238 (238/1, 238/2), 239 (239/1, 239/2), 240 (240/1, 240/2), 241 (241/1, 241/2), 242 (242/1, 242/2), 243 (243/1, 243/2), 244 (244/1, 244/2), 247/1 (247/3, 247/4),  248 (248/1, 248/2), 249 (249/1, 249/2), 252/1 (252/5, 252/6);

Halinów – Obszar Wiejski 141207_5  Obręb 0022 – Zagórze: 1*, 4 (4/1, 4/2), 9 (9/1, 9/2), 10/5 (10/6, 10/7), 11/1 (11/3, 11/4), 12/1 (12/4, 12/5), 28/17 (28/24, 28/25), 29/1 (29/4, 29/5), 30 (30/1, 30/2), 31/2 (31/3, 31/4), 32 (32/1, 32/2), 33 (33/1, 33/2), 34/1 (34/11, 34/12), 38/4 (38/5, 38/6);

Dębe Wielkie 141205_2  Obręb 0015 – Kąty Goździejewskie: 940*, 1142/2 (1142/20, 1142/21), 1320/2 (1320/4, 1320/5), 1320/3 (1320/6, 1320/7), 1358, 1359 (1359/1, 1359/2), 1365 (1365/1, 1365/2), 1366 (1366/1, 1366/2), 1371 (1371/1, 1371/2), 1372 (1372/1, 1372/2), 1377 (1377/1, 1377/2), 1378 (1378/1, 1378/2), 1379/1 (1379/3, 1379/4), 1382 (1382/1, 1382/2), 1383/1 (1383/6, 1383/7), 1383/2 (1383/8, 1383/9), 1383/4 (1383/10, 1383/11), 1385/1 (1385/3, 1385/4), 1386 (1386/1, 1386/2), 1389 (1389/1, 1389/2), 1739*, 1764 (1764/1, 1764/2), 1766 (1766/1, 1766/2), 1777/3 (1777/5, 1777/6), 1779 (1779/1, 1779/2);

Stanisławów 141214_2  Obręb 0017 – Pustelnik: 1/4 (1/20, 1/21), 1/17 (1/26, 1/27), 2 (2/3, 2/4), 17/2 (17/5, 17/6), 19 (19/5, 19/6), 28 (28/1, 28/2), 29/3 (29/8, 29/9, 29/18, 29/19), 29/4 (29/10, 29/11), 29/5 (29/12, 29/13), 29/7 (29/16, 29/17), 31/5 (31/7, 31/8), 31/6 (31/9, 31/10), 43/15 (43/22, 43/23), 44 (44/1, 44/2), 46 (46/1, 46/2), 48 (48/1, 48/2), 59 (59/1, 59/2), 61(61/1, 61/2), 63 (63/1, 63/2), 65 (65/1, 65/2), 67 (67/1, 67/2), 69 (69/1, 69/2), 71 (71/1, 71/2), 73/1 (73/3, 73/4), 73/2 (73/5, 73/6), 75 (75/1, 75/2), 77 (77/1, 77/2), 79 (79/1, 79/2), 81 (81/1, 81/2), 83 (83/1, 83/2), 85 (85/1, 85/2), 87 (87/1, 87/2), 90 (90/1, 90/2), 92 (92/1, 92/2), 94 (94/1, 94/2), 96 (96/1, 96/2), 98 (98/1, 98/2), 100 (100/1, 100/2), 102 (102/1, 102/2), 104 (104/1, 104/2), 106 (106/1, 106/2), 108 (108/1, 108/2), 110 (110/1, 110/2), 112 (112/1, 112/2), 114 (114/1, 114/2), 116 (116/1, 116/2), 118 (118/1, 118/2), 120 (120/1, 120/2), 122 (122/1, 122/2), 124 (124/1, 124/2), 126 (126/1, 126/2), 128 (128/1, 128/2), 130 (130/1, 130/2), 132 (132/1, 132/2), 134 (134/1, 134/2), 136, 138, 140, 142, 143 (143/1, 143/2), 144 (144/1, 144/2), 145 (145/1, 145/2), 146 (146/1, 146/2), 147 (147/1, 147/2), 148/2 (148/5, 148/6), 149 (149/1, 149/2), 150 (150/1, 150/2), 151 (151/1, 151/2), 152 (152/1, 152/2), 153 (153/1, 153/2), 154 (154/1, 154/2), 155 (155/1, 155/2), 156 (156/1, 156/2), 157 (157/1, 157/2), 158 (158/1, 158/2), 159 (159/1, 159/2), 559 (559/1, 559/2), 577*, 579 (579/1, 579/2), 580 (580/1, 580/2), 581 (581/1, 581/2), 582 (582/1, 582/2), 591 (591/1, 591/2), 612/2 (612/3, 612/4), 625/1 (625/9, 625/10), 625/3 (625/11, 625/12), 626/1 (626/4, 626/5), 626/2 (626/6, 626/7), 736 (736/1, 736/2), 749*, 750*, 2469 (2469/1, 2469/2), 2470 (2470/1, 2470/2), 2471 (2471/1, 2471/2), 2472/2 (2472/3, 2472/4), 2479 (2479/1, 2479/2), 2484 (2484/1, 2484/2), 2490 (2490/1, 2490/2), 2495 (2495/1, 2495/2), 2500 (2500/1, 2500/2), 2505 (2505/1, 2505/2), 2510 (2510/1, 2510/2), 2515/1 (2515/3, 2515/4), 2515/2 (2515/5, 2515/6), 2520/3 (2520/5, 2520/6), 2520/4 (2520/7, 2520/8), 2525 (2525/1, 2525/2), 2530 (2530/1, 2530/2), 2537 (2537/1, 2537/2), 2542 (2542/1, 2542/2), 2547 (2547/1, 2547/2), 2552 (2552/1, 2552/2), 2557 (2557/1, 2557/2), 2559/2 (2559/5, 2559/6), 2562 (2562/1, 2562/2), 2567 (2567/1, 2567/2), 2572 (2572/1, 2572/2), 2577/1 (2577/3, 2577/4), 2577/2 (2577/5, 2577/6);

Stanisławów 141214_2  Obręb 0028 – Zalesie: 267/1 (267/8, 267/9), 267/7 (267/10, 267/11), 269, 270 (270/1, 270/2), 272 (272/1, 272/2), 274 (274/1, 274/2), 290* ;

Stanisławów 141214_2  Obręb 0006 – Goździówka: 6 (6/1, 6/2), 12 (12/1, 12/2, 12/3), 23 (23/1, 23/2), 24 (24/1, 24/2), 28*, 29*, 30 (30/1, 30/2), 32 (32/1, 32/2), 36 (36/1, 36/2), 56 (56/1, 56/2), 58 (58/1, 58/2), 60 (60/1, 60/2), 62 (62/1, 62/2), 64 (64/1, 64/2), 66 (66/1, 66/2), 68/1 (68/5, 68/6), 68/2 (68/3, 68/4), 70/1 (70/3, 70/4), 70/2 (70/5, 70/6), 73/1 (73/5, 73/6), 73/2 (73/3, 73/4), 75 (75/1, 75/2), 77 (77/1, 77/2), 79 (79/1, 79/2), 81 (81/1, 81/2), 85 (85/1, 85/2), 86 (86/1, 86/2), 88/1 (88/3, 88/4), 90/2 (90/3, 90/4), 95*, 96/1 (96/6, 96/7), 96/3 (96/10, 96/11), 96/5 (96/8, 96/9), 97/1 (97/3, 97/4), 97/2 (97/5, 97/6),  113/2 (113/3, 113/4);

Stanisławów 141214_2  Obręb 0003 – Ciopan: 231/1 (231/5, 231/6), 231/2 (231/7, 231/8), 231/3 (231/9, 231/10), 231/4 (231/11, 231/12), 232 (232/1, 232/2), 233 (233/1, 233/2), 234 (234/1, 234/2), 237 (237/1, 237/2), 242 (242/1, 242/2), 243 (243/1, 243/2), 264 (264/1, 264/2), 267/1 (267/3, 267/4), 267/2 (267/5, 267/6), 370*, 385 (385/1, 385/2, 385/3), 410 (410/1, 410/2), 418 (418/1, 418/2);

Stanisławów 141214_2  Obręb 0012 – Mały Stanisławów: 236 (236/1, 236/2), 239 (239/1, 239/2), 242 (242/1, 242/2), 245 (245/1, 245/2), 248 (248/1, 248/2), 251 (251/1, 251/2), 254 (254/1, 254/2), 257 (257/1, 257/2), 260 (260/1, 260/2), 263 (263/1, 263/2), 266 (266/1, 266/2), 269 (269/1, 269/2), 272 (272/1, 272/2), 275 (275/1, 275/2), 278 (278/1, 278/2), 281 (281/1, 281/2), 284 (284/1, 284/2), 287 (287/1, 287/2), 290 (290/1, 290/2), 293 (293/1, 293/2), 296 (296/1, 296/2), 299 (299/1, 299/2), 308 (308/1, 308/2), 311 (311/1, 311/2), 314 (314/1, 314/2), 316 (316/1, 316/2), 318 (318/1, 318/2), 320 (320/1, 320/2), 322 (322/1, 322/2), 324 (324/1, 324/2), 331 (331/1, 331/2), 343 (343/1, 343/2), 360/1*, 366 (366/1, 366/2), 373 (373/1, 373/2), 374 (374/1, 374/2), 375 (375/1, 375/2), 376 (376/1, 376/2), 381 (381/1, 381/2), 382*, 383 (383/1, 383/2);

Zielonka Obręb 5-60-01: 10 (10/1, 10/2), 26 (26/1, 26/2), 28 (28/1, 28/2), 124 (124/1, 124/2), 127 (127/1, 127/2), 128 (128/1, 128/2), 168 (168/1, 168/2), 175 (175/1, 175/2), 178 (178/1, 178/2), 199 (199/1, 199/2), 202 (202/1, 202/2), 203 (203/1, 203/2, 203/3),205*, 204 (204/1, 204/2, 204/3), 206 (206/1, 206/2), 207 (207/1, 207/2), 209 (209/1, 209/2), 211 (211/1, 211/2).

 

Nr działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, nie wchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:

Dębe Wielkie 141205_2  Obręb 0015 – Kąty Goździejewskie: 1779;

Halinów – Obszar Wiejski 141207_5   Obręb 0017 – Michałów: 4/3, 4/4, 5/3, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 15/3, 16/1, 16/2, 19, 24, 53, 93, 100, 101, 104, 116, 125, 126, 128/1, 145, 150, 151, 181, 183/1, 185/1, 195/1,

Halinów – Obszar Wiejski 141207_5  Obręb 0019 – Okuniew:  113, 1871, 1874, 1882, 1979;

Halinów – Obszar Wiejski 141207_5   Obręb 0022- Zagórze: 9, 28/17, 29/1;

Stanisławów 141214_2  Obręb 0003 - Ciopan: 267/1, 410,

Stanisławów 141214_2  Obręb 0004- Cisówka: 1582/3,

Stanisławów 141214_2  Obręb 0006 – Goździówka: 1/1, 1/2, 2, 6, 12, 94, 96/5,  110, 113/2,

Stanisławów 141214_2  Obręb 0017 – Pustelnik: 1/5, 1/7, 1/17, 6, 8, 9, 10, 11/1, 17/1, 17/2, 19, 28, 29/4, 29/5, 29/7, 31/6, 43/16, 43/17, 48, 73/1, 75, 79, 94, 96, 112, 114, 116, 118, 143, 154, 155, 156, 157, 556, 579, 580, 581, 582, 591, 623, 624, 627/2, 2510, 2530, 2559/1, 2562,

Sulejówek 141215_1 Obręb 0001-1: 17, 24, 32,

Sulejówek 141215_1 Obręb 0002: 3, 4, 6, 42, 43, 71, 72, 101,  102,

Sulejówek 141215_1 Obręb 0003-3: 3/1, 3/2, 8, 10, 17, 18/1, 18/2, 24, 33/1, 168

Sulejówek 141215_1 Obręb 0004-4:   7/2, 12, 16, 17, 18, 21, 28, 29/1, 30, 31, 32/1, 32/2, 186,

Sulejówek 141215_1 Obręb 0005-5:  3, 20, 21/1, 115, 172, 175, 

Sulejówek 141215_1 Obręb 0008-8:  59/1, 59/5, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/1, 76/2, 79,

Sulejówek 141215_1 Obręb 0013: 1/2, 10,  41, 47, 48, 57, 58, 59, 63, 64, 109, 114, 116, 123, 145,

Sulejówek 141215_1 Obręb 0027-27: 1/2,  9/23, 9/30, 14/15,

Zielonka Obręb 5-60-01: 200, 201, 209.

 

                Jednocześnie informuję, że w dniu 04.05.2010r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w części dotyczącej działek, na których wnioskowano o ustalenie obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy dróg innych kategorii i zezwolenie na wykonanie powyższego obowiązku na poniższych nieruchomościach:

Dębe Wielkie 141205_2 Obręb 0015 – Kąty Goździejewskie: 1777/3, 567/1, 1142/2;

Halinów – Obszar Wiejski 141207_5   Obręb 0017 – Michałów: 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18/4, 18/7, 32, 33, 34, 35, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 105/1, 105/10, 105/11, 105/12, 105/13, 105/14, 105/15, 105/16, 105/2, 105/3, 105/4, 105/7, 105/8, 105/9, 106/1, 106/2, 107, 108, 109, 110, 111/1, 111/2, 111/3, 112, 113, 114, 115, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 121/1, 122, 123, 124, 127, 128/2, 129/1, 129/2, 129/3, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 152/1, 152/2, 152/3, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182/1, 182/2, 183/2, 184, 185/2, 185/4, 185/5, 186, 187, 188/1, 188/2, 189, 190, 191, 192/1, 192/2, 193, 194, 195/2, 195/3, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/5, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 220, 231, 245/1, 249, 250, 252/1; 

Halinów – Obszar Wiejski 141207_5   Obręb 0019 – Okuniew: 1907/1, 1917/1, 1917/2, 1918, 1927, 1941, 1944;

Halinów – Obszar Wiejski 141207_5   Obręb 0022 – Zagórze: 11/1, 11/2;

Stanisławów 141214_2 Obręb 0002 – Choiny: 94;

Stanisławów 141214_2 Obręb 0003 – Ciopan: 242, 243;

Stanisławów 141214_2 Obręb 0006 – Goździówka: 23, 24, 3, 30, 31, 32, 36, 4, 5;

Stanisławów 141214_2 Obręb 0017 – Pustelnik: 1/4, 1/6, 2, 29/3, 29/6, 31/5, 43/10, 43/12, 43/13, 43/14, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73/2, 77, 81, 83, 85, 87, 90, 92, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 141, 144, 145, 146, 147, 148/2, 149, 150, 151, 152, 153, 555, 559, 612/2, 622/1, 622/2, 625/1, 625/3, 625/4, 625/5, 734, 736,2469, 2470, 2471, 2472/2, 2479, 2484, 2490, 2495, 2500, 2505, 2515/1, 2515/2, 2520/3, 2520/4, 2525, 2537, 2559/2, 2567, 2572, 2577/1, 2577/2;

Sulejówek 141215_1 Obręb 0001: 25, 28/1, 28/2, 33/1, 33/2,

Sulejówek 141215_1 Obręb 0002: 8/1, 41, 44;

Sulejówek 141215_1 Obręb 0003: 4/1, 9, 18/3;

Sulejówek 141215_1 Obręb 00013: 4/1, 20, 34, 42, 118, 146;

Sulejówek 141215_1 Obręb 00027: 15;

Zielonka Obręb 5-60-01: 6, 10, 26, 28, 128, 211.

 

Od niniejszych decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzje do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godzinach 12-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).

               

znak sprawy WIŚ.II.SMS.7119-D/145/10

Informacje o artykule

Autor: Dariusz Kowalczyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 19.08.2010 12:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 271598

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2010-08-18 11:04:13

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa - Węgrów, na odcinkach od km 44+000 (skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów)"


W dniu 8 sierpnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa - Węgrów, na odcinkach od km 44+000 (skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów)". Numery działek usytuowania drogi.

W dniu 8 sierpnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa - Węgrów, na odcinkach od km 44+000 (skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów)".

UWAGA Ogłoszenie zawiera numery działek usytuowania drogi.

Informacje o artykule

Autor: Piotr Sobucki
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 18.08.2010 11:04
Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2010 11:08
Liczba wyświetleń: 271906

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik droga do Węgrowa.pdf Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego (z numerami działek usytuowania drogi) 2010-08-18 11:06:30 Zdanowicz Tomasz
załącznik rozbudowa drogi 637 decyzja.pdf Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 20/10 2010-12-01 10:56:34 Wiącek Robert
załącznik zawiadomienie droga 637.pdf Zawiadomienie o wydaniu decyzji 20/10 2010-12-02 14:50:30 Wiącek Robert

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa - Węgrów, na odcinkach od km 44+000 (skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów)" 18.08.2010 11:04 Tomasz Zdanowicz

2010-08-10 12:19:23

Decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie południowego przebiegu obwodnicy Stanisławowa


Podjęto decyzję w sprawie budowy obwodnicy Stanisławowa.

Wyciąg z protokólu

Informacje o artykule

Autor: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 10.08.2010 12:19
Data ostatniej modyfikacji: 20.08.2010 10:13
Liczba wyświetleń: 271808

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Decyja Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie południowego przebiegu obwodnicy Stanisławowa 10.08.2010 12:19 Tomasz Zdanowicz

2010-04-22 12:46:40

Odbiór padłych zwierząt gospodarskich


Pismo 1Pismo 2

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Zagórska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 22.04.2010 12:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 271606

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2010-04-16 15:54:42

Utylizacja azbestu


Dofinansowanie

Informacje o artykule

Autor: Karolina Wszołek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.04.2010 15:54
Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2013 08:45
Liczba wyświetleń: 272232

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik informacja o wyrobach.pdf Informacja o wyrobach 2010-04-16 15:55:19 Zdanowicz Tomasz
załącznik Ocena stanu i możliwości.pdf Ocena stanu i możliwości 2010-04-16 15:55:37 Zdanowicz Tomasz
załącznik Oświadczenie o odtworzeniu elemntów.pdf Oświadczenie o odtworzeniu elementów 2010-04-16 15:56:11 Zdanowicz Tomasz
załącznik Oświadczenie o prawie do budynku.pdf Oświadczenie o prawie do budynku 2010-04-16 15:56:35 Zdanowicz Tomasz
załącznik Wniosek o odebranie.pdf Wniosek o odebranie 2010-04-16 15:56:57 Zdanowicz Tomasz
załącznik Wniosek o zdjęcie azbestu.pdf Wniosek o zdjęcie azbestu 2010-04-16 15:57:18 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Utylizacja azbestu 10.11.2010 08:55 Tomasz Zdanowicz
2 Utylizacja azbestu 16.04.2010 15:54 Tomasz Zdanowicz

2010-04-12 10:12:13

Plan Odnowy Miejscowości Stanisławów


Informacje o artykule

Autor: Anna Ratyńska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 12.04.2010 10:12
Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2010 08:38
Liczba wyświetleń: 271476

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik POM- ostateczne.pdf Program Odnowy Miejscowości Stanisławów 2010-08-31 08:36:52 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Plan Odnowy Miejscowości Stanisławów 12.04.2010 10:12 Tomasz Zdanowicz

2010-02-16 14:55:12

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


Obwieszczenie

Informacje o artykule

Autor: Piotr Otawski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.02.2010 14:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 271659

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik decyzja.pdf Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2010-02-16 15:16:15 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2010-01-29 12:42:12

Uwagi na temat funkcjonowania Ośrodków Zdrowia


w gminie Stanisławów

Informacja

Informacje o artykule

Autor: Barbara Kosińska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 29.01.2010 12:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 271976

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2010-01-04 13:20:51

Internetowy dostęp do ustaw sejmowych i innych aktów prawnych


Od 1 stycznia 2010 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji udostępnione są elektroniczne wersje Dziennika Urzędowego i Monitora Polskiego. Akty publikowane na tych stronach są źródłem prawa w Polsce.

Na podstawie art. 28a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. nr 68 poz. 449 z późn. zm.) na stronach Rządowego Centrum Legislacji udostępnione są elektroniczne wersje Dziennika Urzędowego i Monitora Polskiego.


Dziennik Ustaw znajduje się na stronie: www.dziennikustaw.gov.pl

Monitor Polski: www.monitorpolski.gov.pl

Rządowe Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl

Akty publikowane na tych stronach są źródłem prawa w Polsce.

Akty te udostępniane są nieodpłatnie.

Informacje o artykule

Autor: Beata Budzyńska-Kupidura
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.01.2010 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2010 08:56
Liczba wyświetleń: 271513

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Internetowy dostęp do ustaw sejmowych i innych aktów prawnych 04.01.2010 13:24 Tomasz Zdanowicz
2 Internetowy dostęp do ustaw sejmowych i innych aktów prawnych 04.01.2010 13:20 Tomasz Zdanowicz

2009-12-14 13:36:34

Rewitalizacja centrum Stanisławowa


Zmiany na Rynku i ul. Kościelnej

Rewitalizacja
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji centrum Stanisławowa
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym...
Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Informacje o artykule

Autor: inż. Mariusz Kozera
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 14.12.2009 13:36
Data ostatniej modyfikacji: 08.01.2010 08:44
Liczba wyświetleń: 271645

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rewitalizacja centrum Stanisławowa 15.12.2009 08:34 Tomasz Zdanowicz
2 Rewitalizacja centrum Stanisławowa 14.12.2009 14:29 Tomasz Zdanowicz
3 Rewitalizacja centrum Stanisławowa 14.12.2009 13:36 Tomasz Zdanowicz

2009-09-29 09:16:01

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej


Dotacje z Unii Europejskiej na małe projekty

InformacjaInformacja

Strona internetowa projektu: www.lgdziemiminskiej.pl

Informacje o artykule

Autor: Janusz Wieczorek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 29.09.2009 09:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 271676

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2009-08-20 15:40:09

Rozstrzygniecie wojewody w sprawie oceny merytorycznej wniosku o dotację na kanalizacje


Odpowiedź Wojewody Mazowieckiego na protest dotyczący odrzucenia wniosku o dofinansowania budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Informacja na temat oceny formalnej

Informacje o artykule

Autor: Wojewoda Mazowiecki
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.08.2009 15:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 271713

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik dotacje.pdf Rozstrzygnięcie protestu 2009-08-20 15:40:59 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował

2009-08-17 13:39:15

Zasady postępowania wobec osób z objawami grypopodobnymi


Informacje o artykule

Autor: Jan Świętochowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 17.08.2009 13:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 271595

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik H1N1.pdf Informacja 2009-08-17 13:39:40 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował