MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-10-02 16:53:10

Nabór na członków komizji wyborczych


Obwieszczenie o naborze

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 02.10.2015 16:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 450

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-30 11:27:59

Asystent podatnika


Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim uruchomił usługę asystenta podatnika. Szczegóły w załączonych plikach.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 30.09.2015 11:27
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1141

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik asystent podatnika.pdf Informacja 2015-09-30 11:29:47 Zdanowicz Tomasz
załącznik asystent podatnika wniosek.pdf Wniosek o wyznaczenie asystenta podatnika 2015-09-30 11:30:16 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-30 08:42:49

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo- Kopaczewo i Retków


O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stanisławów zaprasza Mieszkańców wsi Prądzewo–Kopaczewo  na spotkanie w dn. 06.10.2015r. (wtorek), o godz.16.00.

 

Spotkanie odbędzie się u Pani Sołtys Wiesławy Berchman, Prądzewo-Kopaczewo 8.

       Na zebraniu podane zostaną informacje dotyczące planowanej w latach 2015-2016 budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Retków i Prądzewo – Kopaczewo, oraz określone zostaną zasady finansowania przez każdego z Mieszkańców odcinków przyłącza od granicy swojej nieruchomości do ostatniej zaprojektowanej studni na tej nieruchomości.

Prosimy o liczne przybycie na spotkanie.

                                                                                                                 Wójt

                                                                                                      /-/ Adam Sulewski

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Sędek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 30.09.2015 08:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1171

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-30 08:41:28

DRUGIE WARSZTATY STRATEGICZNE


Zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac nad nową strategią rozwoju gminy Stanisławów na lata 2015-2025, zapraszam wszystkich zainteresowanych na DRUGIE WARSZTATY STRATEGICZNE, które odbędą się 9 października 2015r. (piątek) w Urzędzie Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, w godzinach 16.00-20.00.

 

 


Warsztaty będą poświęcone przedstawieniu i dyskusji dotyczącej:

  •      Założeń i kierunków strategicznego rozwoju gminy Stanisławów,
  •      Wizji, misji i kluczowych celów i priorytetów strategicznych rozwoju gminy,
  •      Kluczowych programów i projektów, które powinny być wdrożone dla osiągnięcia celów strategicznych rozwoju gminy.

 

Wnioski z warsztatu zostaną uwzględnione w projekcie dokumentu Strategii rozwoju gminy Stanisławów na lata 2015-2025.

Serdecznie zapraszam,


WÓJT        
 /-/  Adam Sulewski

 

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 30.09.2015 08:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1174

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-29 15:32:12

INFORMACJA PODATKOWA


DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 

Wójt Gminy Stanisławów informuje ponownie, iż w związku ze zmianami w operacie ewidencyjnym klasyfikacji działek oraz założeniem ewidencji budynków,

BĘDĄ DOKONYWANE ZMIANY W NALICZENIU PODATKÓW

NA ROK 2016 I LATA 2013-2015

 

Według obowiązujących przepisów prawa podatkowego, na podatnikach ciąży obowiązek ustawowy złożenia, bez wezwania organu podatkowego, informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, na formularzach, dostępnych na stonie BIP i w siedzibie urzędu (pokój nr 17).

Organ podatkowy ma obowiązek dokonać zmian w wymiarze podatków, zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków od dnia 1 STYCZNIA 2013r.

 

W związku z powyższym wzywa się właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Stanisławów do zgłaszania się do Urzędu Gminy, pokój nr 17 – celem złożenia informacji podatkowych zgodnych z danymi, zawartymi w ewidencji gruntów i budynków od dnia 1 stycznia 2013r.

Jeżeli na terenie nieruchomości znajdują się budynki, należy dokonać pomiarów ich powierzchni użytkowej stanowiącej podstawę opodatkowania, ponieważ ewidencja zawiera jedynie powierzchnię zabudowy ze wskazaniem ilości kondygnacji budynku i jego funkcji.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – powierzchnia użytkowa budynku, to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych (za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasze użytkowe).

W przypadku podatników, którzy nie dopełnią tego obowiązku będą wszczynane postępowania podatkowe, mające na celu ustalenie zobowiązania podatkowego, zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków.

 

Szczegółowych informacji oraz pomoc w wypełnianiu informacji podatkowych można uzyskać w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonu (25) 757 58 45 – osoba do kontaktu Agnieszka Wieczorek.

 

 

Wójt Gminy Stanisławów

/-/ Adam Sulewski

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Wieczorek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 29.09.2015 15:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1340

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik informacja w spr. pod.leśnego.pdf INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 2015-09-29 15:38:05 Zdanowicz Tomasz
załącznik informacja w spr.pod.od nieruch..pdf INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2015-09-29 15:38:51 Zdanowicz Tomasz
załącznik informacja w sprawie podatku rolnego.pdf INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 2015-09-29 15:39:17 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-29 11:21:06

X sesja Rady Gminy Stanisławów


30 września 2015 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stanisławów

X sesja Rady Gminy Stanisławów - porządek obrad i projekty uchwał

Informacje o artykule

Autor: Tomasz Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 29.09.2015 11:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1425

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-29 09:31:18

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo- Kopaczewo i Retków


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stanisławów zaprasza Mieszkańców wsi Prądzewo–Kopaczewo
na spotkanie w dn. 06.10.2015r. (wtorek), o godz.16.00.

Spotkanie odbędzie się u Pani Sołtys Wiesławy Berchman, Prądzewo-Kopaczewo 8.

       Na zebraniu podane zostaną informacje dotyczące planowanej w latach 2015-2016 budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Retków i Prądzewo – Kopaczewo, oraz określone zostaną zasady finansowania przez każdego z Mieszkańców odcinków przyłącza od granicy swojej nieruchomości do ostatniej zaprojektowanej studni na tej nieruchomości.

Prosimy o liczne przybycie na spotkanie.

                                                                                                                 Wójt

                                                                                                      /-/ Adam Sulewski

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 29.09.2015 09:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1448

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-29 09:30:30

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo- Kopaczewo i Retków


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stanisławów zaprasza Mieszkańców wsi Prądzewo–Kopaczewo
na spotkanie w dn. 06.10.2015r. (wtorek), o godz.16.00.

Spotkanie odbędzie się u Pani Sołtys Wiesławy Berchman, Prądzewo-Kopaczewo 8.

       Na zebraniu podane zostaną informacje dotyczące planowanej w latach 2015-2016 budowie sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Retków i Prądzewo – Kopaczewo, oraz określone zostaną zasady finansowania przez każdego z Mieszkańców odcinków przyłącza od granicy swojej nieruchomości do ostatniej zaprojektowanej studni na tej nieruchomości.

Prosimy o liczne przybycie na spotkanie.

                                                                                                                 Wójt

                                                                                                      /-/ Adam Sulewski

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 29.09.2015 09:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1449

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-28 11:49:16

INFORMACJA


W dniu 28.09.2015r. Pan Dariusz Kraszewski Przewodniczący Rady Gminy nie będzie pełnił dyżuru.

W pilnych sprawach można kontaktować się z Przewodniczącym telefonicznie 792900144.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 28.09.2015 11:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1731

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-23 14:39:02

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim


28 września 2015 r. godz. 16.30

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 23.09.2015 14:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3192

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-16 10:46:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ładzyń, Pustelnik, gm. Stanisławów


Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Sędek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 16.09.2015 10:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5888

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek do planu.pdf Wzór wniosku do planu 2015-09-16 10:47:13 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-14 16:49:15

Przypominamy o obowiązku umieszczania tabliczek z numerem domu


Tabliczki

Informacje o artykule

Autor: Monika Czerwińska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 14.09.2015 16:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 6489

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-14 16:43:18

Utrzymanie czystości nieruchomości


Obowiązek utrzymania czystości nieruchomości

Informacje o artykule

Autor: Monika Czerwińska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 14.09.2015 16:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 6494

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-11 15:43:38

Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy 2015 r.


Informacje o artykule

Autor: Tadeusz Nalewajk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 11.09.2015 15:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 7135

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.pdf Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2015-09-11 15:45:49 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-04 10:52:43

INFORMACJA WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW W SPRAWIE ZMIAN W NALICZANIU PODATKÓW NA 2016 ROK


INFORMACJA WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

W SPRAWIE ZMIAN W NALICZANIU PODATKÓW NA 2016 ROK

 

Wójt Gminy Stanisławów informuje, iż w związku z przeprowadzoną na terenie gminy przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, modernizacją ewidencji gruntów i budynków, będą dokonywane zmiany w naliczaniu podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

Głównym celem prac modernizacyjnych była aktualizacja i ponowna kwalifikacja zmienionych użytków gruntowych oraz dostosowanie danych ewidencyjnych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015r. poz. 542).

 

Ww. rozporzadzeniem wprowadzono min. dwie definicje gruntów zabudowanych:

- "grunty rolne zabudowane" - dla gruntów zajętych pod budynki służące produkcji rolnej,

- "tereny mieszkaniowe" – dla gruntów zajętych pod pozostałe budynki.

 

Wójt Gminy Stanisławów nie miał wpływu na przebieg modernizacji, ani na zmiany, które są jej wynikiem.

 

Prace modernizacyjne zostały już zakończone. Stosowna informacja ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 30 grudnia 2014r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014r. poz. 12070).

Zgodnie z przepisami prawa, Starostwo Powiatowe w dniu 16 kwietnia 2015r. przekazało do urzędu bazę danych, zawierających zmiany oznaczenia nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków.

Dane te stały się wiążące dla organu podatkowego i będą skutkowały zmianami w opodatkowaniu.

 

Nowe oznaczenia w tejże ewidencji wprowadzone zostały z dniem 22 grudnia 2012r., co oznacza, że obowiązują wszystkich podatników od stycznia 2013r.

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Stanisławów informuje, iż po dokonaniu wymiaru podatku na 2016r. sukcesywnie w trakcie roku 2016, będą dokonywane zmiany w opodatkowaniu również za lata 2013-2015.

Taki stan rzeczy wynika wprost zarówno z obowiązujących przepisów prawa podatkowego, bogatego orzecznictwa w tej sprawie, jak i stanowiska Ministra Finansów, wyrażonego w piśmie udostępnionym na stronie BIP urzędu. Pismo to jest odpowiedzią na skierowaną przez Wójta Gminy prośbę o pomoc w ustaleniu prawidłowej daty, jaką organ podatkowy winien przyjąć przy zmianie zasad opodatkowania, po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

Zmiana opodatkowania wynika tylko i wyłącznie ze zmiany oznaczenia nieruchomości i nie jest wynikiem podwyższenia stawek podatkowych.

 

Wszelkich niezbędnych informacji w tej sprawie można uzyskać w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Stanisławów, w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonu (25) 757-58-45. Osoba do kontaktu: Agnieszka Wieczorek – Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych.

 

Wójt Gminy Stanisławów

/-/ Adam Sulewski

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Wieczorek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.09.2015 10:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 9021

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik pismo do MF z odpowiedzią.pdf Pismo Wójta i odpowiedź Ministra Finansów 2015-09-04 11:02:31 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-04 09:04:09

Lokalne Centrum Kompetencji


Lokalne Centrum Kompetencji

Informacje o artykule

Autor: Sebastian Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.09.2015 09:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 9059

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-09-03 10:06:30

Zmiana godzin pracy psychologa w punkcie konsultacyjnym


INFORMACJA

Informujemy, że od 16 września ulegają zmianie godziny pracy psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przy Urzędzie Gminy w Stanisławowie.

Psycholog będzie pełnił dyżur w każdą środę

od 9.00 do 12.00 i od 17.00 do 19.00.

Osoby zainteresowane poradą mogą zgłaszać się bezpośrednio do pokoju nr 14 w podanych godzinach lub wcześniej zarezerwować wizytę dzwoniąc pod numer telefonu: 25  757 58 78.

Zapraszamy.

Informacje o artykule

Autor: Anna Kondrasiuk-Szczerbiak
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 03.09.2015 10:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 9307

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-08-31 15:55:01

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2015 r.


Sprawozdanie z wykonania budżetu w I połowie 2015 r.

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 31.08.2015 15:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 10214

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-08-28 15:18:30

Azbest 2015


Azbest

Informacje o artykule

Autor: Magdalena Szczęsna
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 28.08.2015 15:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 10960

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował